oficiální web obce

Upozorňujeme, že blíží konec splatnosti místních poplatků pro rok 2022 – ta je vyhláškou stanovena do 30.4.2022.

V letošním roce je poplatek za odpady počítán nikoliv podle počtu osob v objektu jako do konce roku 2021, ale podle velikosti přistavené nádoby a četnosti svozu:

 

Poplatek za psa je vyhláškou stanoven na 100 Kč  / jeden pes.

 

Poplatky je možné uhradit hotově v pokladně obecního úřadu ve Čtveříně v úředních hodinách, nebo na účet obce Čtveřín č. 126 346 7379/0800, variabilní symbol číslo domu, do poznámky je nutné napsat jméno a adresu plátce.

Aktuálně platné vyhlášky najdete na  internetových stránkách obce Čtveřín.