oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Veřejné setkání zastupitelstva obce Čtveřín 9. 10. 2023

29.09.2023

10.10.2023

Oznámení o zahájení společného řízení –
Dešťová kanalizace, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, Čtveřín

25.09.2023

11.10.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín – aktualizace dat k 1.8.2023

28.08.2023

02.01.2024

3. rozpočtové opatření v roce 2023 (ZO dne 26.6.2023)

24.07.2023

31.01.2024

2. rozpočtové opatření v roce 2023 (ZO dne 3.5.2023)

02.06.2023

31.01.2024

Závěrečný účet obce Čtveřín za rok 2022 (schváleno zastupitelstvem obce 3.5.2023)

23.05.2023

01.08.2024

DSO Mikroregion Jizera
Oznámení o zveřejnění

05.05.2023

01.01.2024

1. rozpočtové opatření v roce 2023 (ZO dne 6.3.2023)

03.04.2023

31.01.2024

Zpráva o nakládání s odpady v obci Čtveřín v roce 2022

01.03.2023

31.03.2024

Rozpočet obce Čtveřín na rok 2023 – schváleno zastupitelstvem obce 12.12.2022

10.01.2023

31.01.2024

DSO Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění

02.12.2022

31.12.2023

Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

07.11.2022

31.12.2023

Rozpočtový výhled na roky 2023 – 2027

11.10.2022

31.12.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 1.8.2022

02.09.2022

01.01.2024

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 01. 02. 2022

09.05.2022

31.12.2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

03.03.2022

Výroční zpráva za rok 2021 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

28.02.2022

02.03.2024

Rozpočtový výhled obce Čtveřín na roky 2023-2026

13.01.2022

31.12.2025

Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

27.12.2021

31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

15.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

02.12.2021

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín (aktualizace dat k 1.8.2021)

15.09.2021

31.12.2023

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.