oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

24.11.2021

Mikroregion JIZERA – Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na roky 2023 – 2025. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok 2022.

24.11.2021

31.12.2022

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

11.11.2021

31.03.2022

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“

11.11.2021

31.03.2022

5. rozpočtové opatření v roce 2021 (schváleno 12.10.2021)

11.11.2021

01.01.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín

02.11.2021

14.12.2021

Upozornění k okleštění stromoví

21.10.2021

30.11.2021

4. rozpočtové opatření v roce 2021 (schváleno 20.9.2021 starostkou obce)

19.10.2021

01.01.2022

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín (aktualizace dat k 1.8.2021)

15.09.2021

31.12.2023

Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

Mikroregion Jizera – oznámení o zveřejnění

09.09.2021

31.12.2021

3. rozpočtové opatření v roce 2021 (schváleno 14.7.2021)

11.08.2021

01.01.2022

2. rozpočtové opatření v roce 2021 (schváleno 28.6.2021)

19.07.2021

01.01.2022

Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet + Rozpočtové opatření č. 1/2021 – Mikroregion JIZERA

31.05.2021

01.01.2022

1. rozpočtové opatření v roce 2021 – schváleno 3.5.2021

27.05.2021

01.01.2022

Oznámení o zveřejnění – závěrečný účet obce Čtveřín

24.05.2021

30.06.2022

Seznam odpadů, které je možné bezplatně odložit na sběrném dvoře na Vesecku

24.04.2021

31.12.2021

Rozpočet na rok 2021 – schválený zastupitelstvem obce dne 10.12.2020

07.01.2021

31.12.2021

DSO Jizera – Oznámení o zveřejnění

26.11.2020

31.12.2021

Opatření obecné povahy-lesy

29.07.2020

31.12.2022

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství

10.12.2019

31.12.2022

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.