oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

VOLBY OZ – INFORMACE registračního úřadu

25.05.2022

20.07.2022

DSO Mikroregion Jizera – Pozvánka na veřejnou členskou schůzi (úterý 31.5.2022 Radimovice)

23.05.2022

01.06.2022

Závěrečný účet obce Čtveřín – schváleno na zasedání zastupitelstva obce 2.5.2022

10.05.2022

30.06.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 01. 02. 2022

09.05.2022

31.12.2023

DSO Mikroregion Jizera – Návrh závěrečného účtu MR Jizera za rok 2021

06.05.2022

08.06.2022

VOLBY OZ – OZNÁMENÍ o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Čtveřín, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026

02.05.2022

24.09.2022

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

28.04.2022

30.05.2022

Finanční úřad pro Liberecký kraj – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – daň z nemovitých věcí na rok 2022

25.04.2022

26.05.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 – schváleno 28.2.2022

21.03.2022

31.12.2022

Informace obce Čtveřín za rok 2021 o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

10.03.2022

31.03.2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

03.03.2022

Výroční zpráva za rok 2021 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

28.02.2022

02.03.2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření – Mikroregion Jizera

27.01.2022

05.01.2023

Rozpočtový výhled obce Čtveřín na roky 2023-2026

13.01.2022

31.12.2025

Rozpočtové opatření č. 6/2021

13.01.2022

31.12.2022

Rozpočet obce Čtveřín na rok 2022

13.01.2022

31.12.2022

Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

27.12.2021

31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

15.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

02.12.2021

Mikroregion JIZERA – Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na roky 2023 – 2025. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok 2022.

24.11.2021

31.12.2022

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín (aktualizace dat k 1.8.2021)

15.09.2021

31.12.2023

Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

Oznámení o zveřejnění – závěrečný účet obce Čtveřín

24.05.2021

30.06.2022

Opatření obecné povahy-lesy

29.07.2020

31.12.2022

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství

10.12.2019

31.12.2022

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.