oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín formou opatření obecné povahy a o nabytí účinnosti

08.08.2022

24.08.2022

MĚSTO TURNOV – oznámení o volném pracovním místě – městský energetik

03.08.2022

24.08.2022

VOLBY 2022 – INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků

03.08.2022

01.10.2022

Oznámení hejtmana Libereckého kraje – zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

01.08.2022

16.08.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 – schváleno 15.6.2022

12.07.2022

31.12.2022

DSO Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2021 a RO č. 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

Rozpočtové opatření č. 2 / 2022 – schváleno 2.5.2022

02.06.2022

31.12.2022

Závěrečný účet obce Čtveřín – schváleno na zasedání zastupitelstva obce 2.5.2022

10.05.2022

30.06.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 01. 02. 2022

09.05.2022

31.12.2023

VOLBY OZ – OZNÁMENÍ o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Čtveřín, který má být zvolen pro volební období 2022 – 2026

02.05.2022

24.09.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 – schváleno 28.2.2022

21.03.2022

31.12.2022

Informace obce Čtveřín za rok 2021 o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

10.03.2022

31.03.2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

03.03.2022

Výroční zpráva za rok 2021 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

28.02.2022

02.03.2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření – Mikroregion Jizera

27.01.2022

05.01.2023

Rozpočtový výhled obce Čtveřín na roky 2023-2026

13.01.2022

31.12.2025

Rozpočtové opatření č. 6/2021

13.01.2022

31.12.2022

Rozpočet obce Čtveřín na rok 2022

13.01.2022

31.12.2022

Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

27.12.2021

31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

15.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

02.12.2021

Mikroregion JIZERA – Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na roky 2023 – 2025. Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera na rok 2022.

24.11.2021

31.12.2022

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín (aktualizace dat k 1.8.2021)

15.09.2021

31.12.2023

Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

Opatření obecné povahy-lesy

29.07.2020

31.12.2022

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství

10.12.2019

31.12.2022

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.