oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

DSO Mikroregion Jizera
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Jizera za rok 2022

30.03.2023

15.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2022

22.03.2023

30.06.2023

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“.

20.03.2023

10.04.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

07.03.2023

26.04.2023

Zpráva o nakládání s odpady v obci Čtveřín v roce 2022

01.03.2023

31.03.2024

Nedostatečně identifikovaný vlastník
– aktualizace dat k 1.2.2023

01.03.2023

01.01.2024

Rozpočet obce Čtveřín na rok 2023 – schváleno zastupitelstvem obce 12.12.2022

10.01.2023

31.01.2024

DSO Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění

02.12.2022

31.12.2023

Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

07.11.2022

31.12.2023

Rozpočtový výhled na roky 2023 – 2027

11.10.2022

31.12.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 1.8.2022

02.09.2022

01.01.2024

DSO Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2021 a RO č. 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

Závěrečný účet obce Čtveřín – schváleno na zasedání zastupitelstva obce 2.5.2022

10.05.2022

30.06.2023

Nedostatečně identifikovaný vlastník – aktualizace dat k 01. 02. 2022

09.05.2022

31.12.2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

03.03.2022

Výroční zpráva za rok 2021 – poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

28.02.2022

02.03.2024

Rozpočtový výhled obce Čtveřín na roky 2023-2026

13.01.2022

31.12.2025

Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

27.12.2021

31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

15.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

02.12.2021

Nedostatečně identifikovaný vlastník – v katastrálním území Čtveřín (aktualizace dat k 1.8.2021)

15.09.2021

31.12.2023

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.