oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

VYROZUMĚNÍ zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise naší obce o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování

15.05.2024

04.06.2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

15.05.2024

08.06.2024

Návrh opatření obecné povahy – BOLŠEVNÍK

13.05.2024

29.05.2024

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo obce Čtveřín

09.05.2024

21.05.2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Časté dotazy a odpovědi k volbám do Evropského parlamentu

08.05.2024

09.06.2024

Záměr pronájmu majetek obce Čtveřín – prostranství před budovou č.p. 25 na p. p. č. 38/2 v k.ú. Čtveřín

03.05.2024

21.05.2024

Obec Čtveřín – ZÁMĚR PRODEJE části pozemku

03.05.2024

21.05.2024

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

29.04.2024

01.06.2024

Finanční úřad – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

29.04.2024

31.05.2024

DSO Mikroregion Jizera – Oznámení o zveřejnění
Závěrečný účet svazku
Rozpočtové opatření 1/2024

23.04.2024

30.06.2025

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

22.04.2024

09.06.2024

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

18.04.2024

09.06.2024

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2023

17.04.2024

30.06.2024

Rozpočtové opatření 2/2024 – schváleno 5.3.2024

04.04.2024

31.01.2025

Rozpočtové opatření č. 1/2024 – schváleno 5.2.2024

04.03.2024

31.01.2025

Zpráva o nakládání s odpady v obci Čtveřín v roce 2023

27.02.2024

31.03.2025

Rozpočet obce Čtveřín na rok 2024 – schváleno zastupitelstvem obce 4.12.2023

03.01.2024

31.01.2025

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 3/2023
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
účinnost od 1.1.2024

12.12.2023

30.06.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2023
o místním poplatku ze psů
účinnost od 1.1.2024

05.12.2023

30.06.2024

DSO Mikroregion Jizera
Oznámení o zveřejnění
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2027
Rozpočet DSO na rok 2024

30.11.2023

01.01.2025

Závěrečný účet obce Čtveřín za rok 2022 (schváleno zastupitelstvem obce 3.5.2023)

23.05.2023

01.08.2024

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

03.03.2022

Rozpočtový výhled obce Čtveřín na roky 2023-2026

13.01.2022

31.12.2025

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

27.12.2021

31.12.2024

Obecně závazná vyhláška obce Čtveřín č. 2/2021, o místním poplatku ze psů

15.12.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

02.12.2021

Starší dokumenty úřední desky naleznete zde.