oficiální web obce

Aktuality

Na pozemcích společnosti AGRO Sychrov, které jsou v katastru obce Čtveřín bude společnost BIOCONT LABORATORY provádět leteckou aplikaci biologického prostředku TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens.

Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným.

Aplikovaný prostředek má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy.

Proto není nutno provádět žádná opatření. Přesto bychom Vás rádi požádali o informování veřejnosti o plánované aplikaci, abychom předešli případným nejasnostem a zbytečným nedorozuměním.

Ošetření proběhne ve dvou termínech. Termín aplikace plánujeme na 30.6.2022, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách.

Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu.

Ošetřovatel porostu:

BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 733 535 005 nebo emailové adrese holkova@biocont.cz

Odstávka vody v obci Čtveřín v okrese Liberec 230 – 1

Část obce Číslo domovní Typ stavebního objektu
Čtveřín 1 Budova s číslem popisným
Čtveřín 1 Budova s číslem evidenčním
Čtveřín 2 Budova s číslem popisným
Čtveřín 3 Budova s číslem popisným
Čtveřín 5 Budova s číslem popisným
Čtveřín 6 Budova s číslem popisným
Čtveřín 7 Budova s číslem popisným
Čtveřín 8 Budova s číslem popisným
Čtveřín 9 Budova s číslem popisným
Čtveřín 10 Budova s číslem popisným
Čtveřín 11 Budova s číslem popisným
Čtveřín 12 Budova s číslem popisným
Čtveřín 13 Budova s číslem popisným
Čtveřín 14 Budova s číslem popisným
Čtveřín 15 Budova s číslem popisným
Čtveřín 16 Budova s číslem popisným
Čtveřín 17 Budova s číslem popisným
Čtveřín 18 Budova s číslem popisným
Čtveřín 19 Budova s číslem popisným
Čtveřín 20 Budova s číslem popisným
Čtveřín 21 Budova s číslem popisným
Čtveřín 22 Budova s číslem popisným
Čtveřín 23 Budova s číslem popisným
Čtveřín 24 Budova s číslem popisným
Čtveřín 25 Budova s číslem popisným
Čtveřín 26 Budova s číslem popisným
Čtveřín 27 Budova s číslem popisným
Čtveřín 29 Budova s číslem popisným
Čtveřín 30 Budova s číslem popisným
Čtveřín 31 Budova s číslem popisným
Čtveřín 32 Budova s číslem popisným
Čtveřín 33 Budova s číslem popisným
Čtveřín 34 Budova s číslem popisným
Čtveřín 35 Budova s číslem popisným
Čtveřín 36 Budova s číslem popisným
Čtveřín 38 Budova s číslem popisným
Čtveřín 39 Budova s číslem popisným
Čtveřín 40 Budova s číslem popisným
Čtveřín 41 Budova s číslem popisným
Čtveřín 42 Budova s číslem popisným
Čtveřín 43 Budova s číslem popisným
Čtveřín 44 Budova s číslem popisným
Čtveřín 45 Budova s číslem popisným
Čtveřín 46 Budova s číslem popisným
Čtveřín 47 Budova s číslem popisným
Čtveřín 48 Budova s číslem popisným
Čtveřín 49 Budova s číslem popisným
Čtveřín 50 Budova s číslem popisným
Čtveřín 51 Budova s číslem popisným
Čtveřín 52 Budova s číslem popisným
Čtveřín 53 Budova s číslem popisným
Čtveřín 54 Budova s číslem popisným
Čtveřín 55 Budova s číslem popisným
Čtveřín 56 Budova s číslem popisným
Čtveřín 58 Budova s číslem popisným
Čtveřín 59 Budova s číslem popisným
Čtveřín 60 Budova s číslem popisným
Čtveřín 61 Budova s číslem popisným
Čtveřín 62 Budova s číslem popisným
Čtveřín 64 Budova s číslem popisným
Čtveřín 65 Budova s číslem popisným
Čtveřín 66 Budova s číslem popisným
Čtveřín 70 Budova s číslem popisným
Čtveřín 73 Budova s číslem popisným
Čtveřín 74 Budova s číslem popisným
Čtveřín 78 Budova s číslem popisným
Čtveřín 79 Budova s číslem popisným
Čtveřín 80 Budova s číslem popisným
Čtveřín 81 Budova s číslem popisným
Čtveřín 82 Budova s číslem popisným
Čtveřín 83 Budova s číslem popisným
Čtveřín 84 Budova s číslem popisným
Čtveřín 85 Budova s číslem popisným
Čtveřín 88 Budova s číslem popisným
Čtveřín 94 Budova s číslem popisným
Čtveřín 99 Budova s číslem popisným
Čtveřín 100 Budova s číslem popisným
Čtveřín 102 Budova s číslem popisným
Čtveřín 103 Budova s číslem popisným
Čtveřín 104 Budova s číslem popisným
Čtveřín 105 Budova s číslem popisným
Čtveřín 106 Budova s číslem popisným
Čtveřín 107 Budova s číslem popisným
Čtveřín 108 Budova s číslem popisným
Čtveřín 109 Budova s číslem popisným
Čtveřín 110 Budova s číslem popisným
Čtveřín 111 Budova s číslem popisným
Čtveřín 113 Budova s číslem popisným
Čtveřín 114 Budova s číslem popisným
Čtveřín 115 Budova s číslem popisným
Čtveřín 116 Budova s číslem popisným
Čtveřín 117 Budova s číslem popisným
Čtveřín 118 Budova s číslem popisným
Čtveřín 119 Budova s číslem popisným

 

Dovolte abych vás pozvala na  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČTVEŘÍN

Ve středu 15. června 2022 v 18.00 hodin na  Obecním úřadě ve Čtveříně

Program najdete zveřejněn na místech obvyklých. Konečně jsme se dostali ke schválení změny č.1 Územního plánu obce Čtveřín. Všichni jste srdečně zváni.


Obec Radimovice vás zve na pohádkovou cestu Vítání prázdnin , v sobotu 25. června. Start i cíl na návsi od 9 do 12  hodin, na děti čeká 10 stanovišť s úkoly zakončené pohádkou Divadla Na Židli v 10:30 a 13 hodin. Odměny a občerstvení zajištěno. Startovné 50 Kč.


Hotové výrobky z keramiky z jarní dílničky jsou stále k vyzvednutí na obecním úřadě v době úředních hodin nebo v jiném čase po domluvě.


Sdružení Český ráj, vydalo nové mapky a brožury pro letní výletování a jízdní řády turistických autobusů. Kapesní vydání máme na úřadě zdarma, velké formáty turistických autobusů jsou vyvěšeny ve Čtveříně u hasičárny a v Doubí u kadeřnictví. Všechny další informace lze čerpat z internetových stránek sdružení Český ráj.