oficiální web obce

Aktuality

Rádi bychom Vás jménem ČMMJ a pořádajících okresních mysliveckých spolků Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily pozvali na Krajský myslivecký den, který se bude konat v sobotu dne 30. září 2023 od 10:00 hodin v areálu parku státního zámku Sychrov.

Akce je pořádána u příležitosti oslav stoletého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty se záměrem přiblížit veřejnosti historii a hlavní činnosti ČMMJ spočívající v ochraně životního prostředí, volně žijící zvěře a péči o ní včetně kulturních akcí a vzdělávání myslivců.

Nedílnou součástí je práce s dětmi a propagace myslivosti mezi laickou veřejností.

Děkujeme za Vaší podporu a těšíme se na Vaší účast.

S pozdravem Myslivosti zdar!

Jménem pořádajících OMS

Josef Žďárský

Předseda OMS Liberec

Tuto sobotu 9. září bude na zahradě obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner. Odpad můžete odkládat od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, nebezpečný odpad, velké elektrospotřebiče a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma, do sběrného dvora na Vesecku.


Zveme vás na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 11.září, od 18.hodin  na obecním úřadě. Program zasedání najdete na úřední desce. Všichni jste srdečně zváni.


Na zájezd do Litoměřic je ještě několik volných míst. Zájemci hlaste se na telefon 603 572273. Plakát s informacemi najdete na webových a facebookových stránkách obce a na vývěskách.


SDH Lažany zve všechny příznivce hasičského sportu, na LAŽANSKÝ SRANDAMAČ 2023.  V sobotu 16. září na hřišti u Kulturáčku. Vstupné dobrovolné, pro děti připraven skákací hrad. Během dne proběhnou hasičské soutěže dětí a dospělých a od 19:00 zahraje k tanci a poslechu kapela PROROCK. Těšíme se vaši účast. 

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, reprízu hlášení Obecního úřadu.

Obec Čtveřín společně s Hostincem Zlatá Hvězda vás srdečně zvou na Posvícení.  A to tento víkend 2. a 3. září.  V sobotu 2. září od 11:00 hodin v neděli 3. září od 11:00 do 17:00 hodin v budově Kulturáčku Čtveřín. V sobotu 2. září vám k poslechu a hodování zahrají od 18:00 hodin harmonikáři. Těšit se můžete na výborné posvícenské pohoštění, Svijanské i Plzeňské pivo, posezení s přáteli… Objekt není bezbariérový, proto osoby se sníženou schopností pohybu v případě potřeby ochotný personál rád doprovodí do sálu.

Toto Posvícení bude zahájeno už v pátek 1.září od 17: 00 hodin posezením s pivem a s klobásou.

Těšíme se na vás

 


Obce Čtveřín a Sychrov vás zvou na zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH 2023, a to v pátek 8. září. Vstupné na výstavu si na místě hradí každý sám nebo si jej lze zakoupit v předprodeji na webových stránkách Městského kulturního zařízení Litoměřice.

Odjezdy autobusu jsou:

07:20 parkoviště u zámku Sychrov

07:30 od obchodu Jednota v Doubí

07:32 od obecního úřadu Čtveřín

07:35 od zvoničky ve Čtveříně

 

Příspěvek na dopravu 100 Kč bude vybírán při nástupu do autobusu.

 

Zájemci se mohou hlásit na příslušném obecním úřadě osobně nebo telefonicky v úředních hodinách nebo zasláním e-mailové zprávy na obec@ctverin-doubi.cz či telefonicky na čísle 603572273

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchod Jednota v Doubí informuje, že příští týden od 4.9 do 9.9 včetně bude obchod uzavřen z důvodu čerpaní řádné dovolené

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dále bych Vás rád upozornil na změny jízdních řádů od 3.9. a připomenul, že dochází od 1.9.2023 ke změnám odbavovacího systému Idol.

Od 1. září nebude možné na stávající („starou“ / „červenou“) Opuscard nahrát nový časový kupón. Časové kupóny lze svázat jen s novými identifikátory („nová“ / „bílá“ Opuscard+, bankovní karta, mobilní telefon, In karta ČD nebo pražská Lítačka). Již zakoupený kupón není potřeba přehrát a lze jej „dojezdit“.

Kupón bude možné zakoupit online přes eshop nebo prostřednictvím mobilní aplikace Idolka či na kontaktních místech. (Nikoliv však u řidiče autobusu nebo u průvodčího ve vlaku.)

Kompletní přehled změn je k dispozici na webu: www.iidol.cz

Opakuji hlášení

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

Děkuji Vám za pozornost a přejí hezký zbytek dne a o víkendu spokojené zažití.

 

Vážení občané,

informujeme vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 3. září.

Kompletní přehled změn je k dispozici na našem webu:

https://www.iidol.cz/aktuality/zmeny-jizdnich-radu-k-3-9-2023/

 

Nad rámec této informace připomínáme, že od 1.9. bude zaveden nový systém odbavení cestujících.

Informace jsou i nadále dostupné na našem webu zde:

https://www.iidol.cz/idolplus/

Z nejdůležitějších informací lze zmínit zejména:

  • Od 1. září nebude možné na stávající („starou“ / „červenou“) Opuscard nahrát nový časový kupón. Časové kupóny lze svázat jen s novými identifikátory („nová“ / „bílá“ Opuscard+, bankovní karta, mobilní telefon, In karta ČD nebo pražská Lítačka). Již zakoupený kupón ale není potřeba přehrát a lze jej „dojezdit“.
  • Kupón bude možné zakoupit online přes eshop nebo prostřednictvím mobilní aplikace Idolka či na kontaktních místech. (Nikoliv však u řidiče autobusu nebo u průvodčího ve vlaku.)
  • Všechny jízdenky IDOL budou od 1.9. přestupní a kromě hotovosti či elektronické peněženky lze využít pro jejich pořízení mobilní aplikaci Idolka či platbu bankovní kartou.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Hezký den přeje

 

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.
jednatel

otto.pospisil@korid.cz • +420 775 698 221, +420 488 588 782
KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
sídlo provozovny: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

www.iidol.cz