oficiální web obce

V pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020 proběhnou VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE.

V pátek bude volební místnost otevřena od 14,00 do 22,00, v sobotu od 8,00 do 14,00.

Volební místnost v naší obci se nachází v budově obecního úřadu ve Čtveříně, Čtveřín čp. 95.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Telefonní kontakt 485 146 118.

Voliči, kteří mají nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19 mohou hlasovat ve středu 30. září 2020 od 7,00 do 15,00 v Libereci, parkoviště Pastýřská mapový zákres ZDE.

Dále lze v karanténě volit do zvláštní přenosné volební schránky. Zájem o tento způsob hlasování je nutné nahlásit krajskému úřadu nejpozději do čtvrtka 1. října 2020 do 20,00 na speciální telefonní lince.