oficiální web obce

Obecní úřad Čtveřín

Tuto sobotu, 1. dubna vás zveme na jarní dílničky do Kulturáčku. Začátek je v 15. hodin. Je pro vás připraveno pletení pomlázek, výrobky z papíru, zdobení kraslic voskem. Všichni jste srdečně zváni.


Od příštího týdne bude obcházet Doubí technik od SČVaKu – je to pan Petr Buriánek. Zastupuje obec v jednání o připojení jednotlivých domů na kanalizaci. Bude s vámi probírat vhodné místo připojení a odpoví na vaše  dotazy.  Prosím , abyste s ním spolupracovali. Děkuji.


Připomínám, že termín úhrady poplatku za odpady je do 30. dubna. Zaplatit můžete hotově v pokladně úřadu nebo převodem na účet.


Ráda bych informovala rodiče předškolních dětí, že již jsou vypsány informace o zápisech do Mateřské a Základní školy v Pěnčíně, které jsou naše spádové. Podrobné informace najdete na webu a facebooku obce Čtveřín a na webových stránkách Základní a mateřské školy Pěnčín.


V sobotu 8. dubna proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosím připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Vybírat se budou také staré autobaterie. Hasiči vám předem děkují.


Ještě jednu prosbu mám -pokud by se u vás doma našly jakékoli staré fotografie Čtveřína nebo Doubí, prosím o zapůjčení k ofocení. Připravujeme materiály k výročí obce. Vše v pořádku vrátím. Děkuji.


 

Obecní úřad Čtveřín vyhlašuje výběrové řízení

na pozici

PRACOVNÍK ÚKLIDU A ÚDRŽBY OBCE

Místo výkonu:  obec Čtveřín

Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Charakteristika vykonávaných činností:

 • Údržba veřejných prostranství a zeleně (sekání, zalévání, odstraňování plevele, odklízení listí, odklízení sněhu)
 • Úklid a údržba veřejných budov a komunikací
 • Jednoduché údržbové práce
 • jiné pomocné práce na majetku obce
 • Plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a

násl. Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost

Požadavky:

 • samostatnost, pracovitost, manuální zručnost a fyzická zdatnost
 • ochota absolvovat povinná školení BOZP a školení práce s technikou (motorová pila, křovinořez,…)
 •      řidičský průkaz pro skupinu B, ostatní skupiny výhodou

Pracovní poměr:    na dobu určitou, částečný úvazek 0,5

Pracovní doba: od 8:00 do 12:00 nebo dle potřeby (odpolední směna od 13:00 do 17:00 )

Termín nástupu: 1. května 2023 nebo dohodou

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:  strukturovaný životopis

Přihlášky doručte poštou nebo osobně na adresu: Obec Čtveřín,  Čtveřín 95, PSČ 463 45 v obálce označené –„pracovník obce“   nejpozději do 12. dubna 2023 do 12:00 hod.

Více informací podá starostka obce na telefonním čísle 603 572273

Tuto sobotu 25.března proběhne první letošní sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na zahradě u obecního úřadu od 9:00 do 12:00 hodin. Odevzdat můžete veškerý domovní odpad kromě pneumatik, suti, nebezpečného odpadu a velkých elektrospotřebičů.


Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 1. dubna 2023 v 16.05 hodin u Jednoty

nosné kuřice, stáří 20 týdnů, cena 260,- Kč/kus, barva červená a černá. Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz

Letáky najdete na vývěskách, webu, facebooku obce.


Obec Čtveřín přijme pracovníka obce na částečný úvazek, zatím na dobu určitou. Náplní práce bude údržba veřejných prostranství, sekání, údržba veřejných budov , komunikací a pod. Podmínkou je dosažení věku 18 let, trestní bezúhonnost, pracovitost, pečlivost, řidičský průkaz skupiny B. Více informací na vyvěšených letácích a na telefonu 603 572273.


Oznamuji, že zítra -ve čtvrtek 23.března, bude obchod Jednota uzavřen, z důvodu čerpání řádné dovolené.


Toto hlášení si můžete přečíst na webových stránkách v záložce Hlášení rozhlasu.


 

Drůbež Červený Hrádek oznamuje prodej slepiček během března a dubna. Slepičky si můžete dopředu objednat na uvedených číslech, které najdete na letácích, stejně jako místa a časy prodejů. Leták najdete na vývěskách, na webových a facebookových stránkách obce.


Tuto neděli 12. března se koná poslední hodina bruslení pro občany Čtveřína, Doubí a Lažan. Máme zarezervovaný čas od 9:30 do 10:30 hodin. Všichni jste zváni.


Ve čtvrtek 6.dubna plánujeme zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Cena na osobu 200 korun, vstupné si na místě hradí každý sám.  Zájemci se již mohou nahlašovat emailem nebo po telefonu. Hlásit se už můžete také na zájezddo Polska , který pojedeme 28.dubna.


Obec Vlastibořice vás zve na divadelní víkend 17. až 19. března. Plakáty byly zveřejněny ve vývěskách, na webu a facebooku obce.