oficiální web obce

Obecní úřad Čtveřín

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Dovolte, abych Vás jménem pořadatele pozval v sobotu 11.května.2024  na zahradu u Kulturáčku, kde se koná NOFEST – pohodový festival. Areál bude otevřen od 14.hodin, živá hudba kapel Rozekvítek, Boband+Rowen, Los Chuperos, Wtf. Hudební, tekuté i konzumační občerstvení zajištěno.

 

——————————————————————————————————————————————-

V sobotu 25. května proběhne sběr velkoobjemového odpadu u Obecního úřadu. Kontejner bude přistaven od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do Sběrného dvora na Vesecku.

 

——————————————————————————————————————————————-

Chtěl bych všechny obyvatele poprosit o udržování pořádku na místech určených k odkládání tříděného odpadu. Pokud je v danou chvíli vaší návštěvy sběrná nádoba plná, zkuste vybrat jiné místo v obci k tomu určené, nebo vyčkejte případně do dalšího dne kdy určitě proběhne vývoz. I při samotném třídění je vhodné kartónové krabice rozložit a plastové lahve sešlápnout nebo použít stacionární lisy na PET lahve, které byly na počátku sběrného místa instalovány na přístřešek u obchodu a u Hasičárny. Třetí lis na kopečku bude instalován. Prosím, pokud jsou sběrné nádoby plné, neodkládejte odpad kolem a opravdu vyčkejte času, kdy budou vyvezeny. Interval vývozu je častý, tak je škoda si to tu vizuálně kazit odloženými produkty na zemi kolem.

 

Děkuji vám mimořádně za pozornost a přeji hezký zbytek svátečního dne.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

AGRO Sychrov a.s. ve spolupráci s místním včelařskými spolky a SDH Paceřice všechny srdečně zve na 3. ročník Dětského dne Společně naší krajinou, který se koná tradičně v areálu společnosti AGRO SYCHROV a.s (Husa 27, Sychrov) v sobotu 18. května 2024 od 10,30 hodin.

Dětský den SPOLEČNĚ NAŠÍ KRAJINOU

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín vás srdečně zve na pálení čarodějnic 30.4.2024 u Kulturáčku, areál bude otevřený  od 17.hodin, občerstvení zajištěno….Těšíme se na vás!

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Nový provozovatel obchodu v Doubí oznamuje, že v pondělí 29.dubna otevírá své prodejní prostory pro své zákazníky. Obchod byl během rekonstrukce rozšířen o nové prostory, nový sortiment a otevírací doba byla rozšířena od 07:00 – 19:00 na 7 dní v týdnu. Těšíme se na Vás.

————————————————————————————————————————-

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín oznamuje a zároveň vás srdečně zve na pálení čarodějnic v úterý 30. dubna u Kulturáčku. Areál bude otevřený od 17:00, občerstvení zajištěno.

————————————————————————————————————————

SVOBODA Lučice drůbežárna Vadín oznamuje, že ve středu 1. května od 16:15 u obchodu v Doubí proběhne prodej NOSNÝCH KUŘIC stáří 19 týdnů, barva červená a černá. Cena 270,- Kč/kus. Možno objednat na telefonním čísle 569 489 358 nebo na email svoboda.lucice@seznam.cz

————————————————————————————————————————-

Severočeské komunální služby s. r. o. informují, že v neděli 5. května proběhne v naší obci „Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. A to v Doubí u obchodu v čase 10:15 – 10:25 a ve Čtveříně u zastávky v čase 11:05 – 11:15. Odložit můžete: Absorbční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, olejové filtry, tonery z tiskáren, akumulátory, baterie a zářivky.

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebudou přijímány nebezpečné odpady vznikající při stavební a podnikatelské činnosti a elektro. Více informací na letáku, který najdete na webu, facebooku a vývěsce obce.

————————————————————————————————————————-

Mateřská škola Přepeře příspěvková organizace oznamuje, že ve čtvrtek 2. května proběhne   ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a to v budově Mateřské školy na adrese Přepeřská 229 v Přepeřích od 11:00 hodin. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné vytisknout na stránkách školy. Více informací naleznete na webu naší obce Čtveřín.

————————————————————————————————————————-

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

V sobotu 13.4. 2024 proběhne v obci sběr železného šrotu. Šrot si sbírají členové SDH Čtveřín. Moc prosím, nedávejte šrot ven dříve než v sobotu ráno-dnes totiž objíždí obec parta mužů tmavé pleti a šrot vykrádá !!!!!
Šrot prosím připravte až v sobotu ráno k silnici tak, aby nebránil provozu…..
Členové SDH Čtveřín vám předem děkují

Obec Přepeře nabízí volné vstupenky na divadelní představení  SATURNIN. Představení se odehraje v pátek 12. dubna 2024 od 19:00 hod. v Městském divadle v Mladé Boleslavi.

Vstupenky v ceně 360,- Kč jsou k zakoupení na obecním úřadě v Přepeřích.
Dopravu hradí obec Přepeře.
Odjezd je v 17:45 z návsi v Přepeřích a v 17:50 z Potůčku.

Více informací na tel. 481 321 110

Leták-SATURNIN