oficiální web obce

V neděli 15.11.2020 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

V Doubí u obchodu 10.15 do 10,25

ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11,15 hodin.

Více na letáku v obci , ne webových a facebookových stránkách obce.

Nebude přijímáno elektro, stavební odpad, azbest, asfalt, omítky, směsi a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Vše musí být řádně označeno a v uzavřených obalech o objemu a množství odpovídajícímu provozu běžné domácnosti.


Srdečně vás zvu na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, v pondělí 16.11. od 18.hodin.

Program je zveřejněn na vývěskách, webu a facebooku obce.


I nadále nabízím všem občanům , kteří se dostanou do karantény, nebo se bojí jet např. do lékárny, zajištění nákupů a vyzvednutí léků. Potřebujete-li pomoc – volejte na číslo 603 572273.


Toto hlášení si můžete přečíst na webových stránkách obce v záložce hlášení obecního rozhlasu.

Všem přeji klidný večer a hodně zdraví.