oficiální web obce

V přiložených informačních letácích najdete informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19 a kontakty na Finanční úřad v Turnově:

FÚ tisková zpráva

Kontakty FÚ_pro_Liberecký_kraj

 

Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/Informace-DNV-podani-danoveho-priznani-2021-11102