oficiální web obce

V pokladně obecního úřadu je možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2021.
Tyto poplatky jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce.

Splatnost místních poplatků je do konce března 2021.

Případně ho lze uhradit ve dvou shodných splátkách vždy nejpozději do 31.března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek za odpady je stanoven ve výši Kč 500,- / osobu.

 

U místního poplatku ze psů je stanovena sazba:

  • za prvního psa Kč 60,- 
  • za druhého a každého psa téhož držitele Kč 120,-
  • za psa, jehož držitel je poživatel starobního, invalidního důchodu, držitelé starší 65 let Kč 30,

 

Poplatky je možné uhradit v úředních hodinách,
tj. v pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 a ve středu 8:00 – 12:00

POZOR: v době nouzového stavu preferujeme bezhotovostní platbu a úřední hodiny jsou dle nařízení vlády ČR upraveny!!!

tj.: v pondělí 13:00 – 18:00 a ve středu 8:00 – 12:00

 

V případě bezhotovostní platby Vám sdělíme na telefonním čísle 485 146 118 variabilní symbol pro identifikaci vaši platby.

Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech.
Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet obce 126 346 73 79 / 0800. 
Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby, nezbytné.

 

Pokud odvážíte odpad do sběrného dvora Vesecko a chcete ho tam odkládat zdarma jako občan obce Čtveřín, je nutné si vyzvednout na OÚ potvrzovací kartičku obce Čtveřín, která vám bude na vyžádání vydána po uhrazení poplatků za odpady.

Děkujeme za včasné uhrazení místních poplatků.