oficiální web obce

Sever.očeské vodovody a kanalizace informují občany, že zítra – v úterý 9.2.2021, budě opět ve Čtveříně přerušena dodávka pitné vody a to od 8.30 do 12.30 a to z důvodu opravy havárie vodovodu. Náhradní zásobování cisternou nebude zajištěno.


Zítra, v úterý 9.2., bude uzavřena prodejna Jednoty v Doubí, z důvodu čerpání řádné dovolené.


Informace pro občany ve věku nad 80 let. Pokud máte zájem  očkování, prosím zaregistrujte se do systému do konce února. Kdo nebude registrován, bude brán jako že nechce očkování vůbec. Leták s informacemi a telefonními linkami pro registraci  jsme všem seniorům v této věkové kategorii doručili do schránek, jsou vyvěšeny na vývěskách a najdete je i na webových stránkách obce. Pokud by si někdo nevěděl s registrací rady, je možné volat na krajskou telefonní informační linku 800 880 066 každý pracovní den od 8.00 – 16.00.

Podrobný návod také vyjde ve Zpravodaji obce, který bude distribuován do vašich schránek tento týden. Pokud budete potřebovat nějakou radu, neváhejte se na mě obrátit , ráda vám pomohu. Tel. na mě 603572273


Prosím všechny majitele pejsků , aby si exkrementy po svých psích kamarádech uklízeli a nenechávali je pobíhat po obci bez dozoru. Děkuji.

 


Upozorňuji na povinnost hrazení místních poplatků za odpady a psy, tuto povinnost mají všichni občané do 31.března. Prosím o včasné uhrazení, poplatek za odpady se nemění- zůstává na částce 500,- za osobu. Je možné hradit bezhotovostním převodem, v tomto případě prosím jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné a  vyplňte příjmení do zprávy pro příjemce. Číslo účtu najdete na webových a facebookových stránkách obce.


Ve dnech 1., 2. a 3. března proběhne na obecním úřadě sbírka pro Diakonii Broumov. Seznam oblečení a věcí , které můžete do sbírky darovat, je na letácích ve vývěskách obce, letáky jsou také na webových a facebookových stránkách obce.


Toto hlášení si můžete přečíst na webu obce v záložce: Hlášení obecního rozhlasu.

Hezký večer a děkuji za pozornost.