oficiální web obce

 

 

 

 

 

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území
České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR