oficiální web obce

Oznámení o přerušení dodávky vody
v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích v platném znění.
Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení
došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody
od: 4.3.2021 od: 08:30 hod.
do: 4.3.2021 do: 12:30 hod.
Okres: Liberec
Obec: Čtveřín
Část obce: Čtveřín – čp.
Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno
Doplňkové informace: Číslo hlášenky: 621003310
Více informací:  adresy, kterých se odstávka týká zde