oficiální web obce

Dovolte, abych vás pozvala na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, které se koná v pondělí 3.května od 18 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně. Program je vyvěšen na úřední desce obce, na vývěskách, webových a facebookových stránkách.


Tuto sobotu 1.května je sběr oranžových a šedých pytlů. Pytle odkládejte k hasičárně v Doubí do 12. hodin, poté budou odklizeny.


V neděli 9.května proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10,15 do 10,25 a ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15. Nebude přijímán elektro odpad. Leták s podrobnostmi je vyvěšen na vývěskách, na webových a facebookových stránkách obce.


Firma Svoboda Lučice vyhlašuje prodej nosných kuřic a rozkrmených krůt. Prodej proběhne ve čtvrtek 29.dubna v 16.05 v Doubí u Jednoty. Krůty je nutné předem objednat.

Plakátky jsou vyvěšeny na vývěskách, webových a facebookových stránkách obce.