oficiální web obce

Tuto neděli 14. listopadu proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15.  Letáky s podrobnostmi sběru najdete na vývěskách, webových a facebookových stránkách obce. Nebude přijímán elektroodpad a stavební odpad.


Mikroregion Jizera, dobrovolný svazek obcí ve spolupráci s divadelním spolkem Jizeran vás srdečně zvou v pátek 19.listopadu do Kulturního domu v Pěnčíně, na představení pro seniory Charleyova teta. Představení se koná od 18.hodin a bude se konat za dodržení všech protiepidemiologických a v ten den platných nařízení. Nabízím dopravu 8mi-místným vozem- zájemci se mi mohou hlásit na mém telefonním čísle 603 572273.


Firma Drůbež Červený Hrádek s.r.o. přijede prodávat slepičky tuto sobotu 13. listopadu. Ve 14,40 ve Čtveříně u zastávky a v 17,45 v Doubí u Jednoty.

Plakát s cenami a kontakty najdete na webu, facebooku a vývěskách obce.


Připomínám, že každou středu od 18. hodin se cvičí v Kulturáčku jóga a ve čtvrtek se bude konat dětský Klubík od 15.hodin.


Děkuji za pozornost.