oficiální web obce

Na úřední desce obce Čtveřín, nebo na webových stránkách Města Turnov najdete oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín.

Toto veřejné projednání se bude konat v budově Obecního úřadu ve Čtveříně v pondělí 6. prosince 2021 od 16 hodin.