oficiální web obce

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat ZDARMA přímo v obci do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v termínech a časech, které budou vždy včas zveřejněny.

  Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, za poplatek cokoli.