oficiální web obce

Obecní úřad ve Čtveříně přeje všem občanům
poklidné prožití vánočních svátků
a v roce 2022 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.