oficiální web obce

Tuto sobotu 23. dubna srdečně zveme všechny spoluobčany nad 60 let, na společenský večer a posezení s hudbou. Akce se koná v Kulturáčku , od 17. hodin. Připraven je kulturní program, občerstvení a k tanci a poslechu vám zahraje MECHECHE BAND. Jste srdečně zváni.


Dne 29. dubna pořádáme zájezd do Polska na tržnici Kudowa Zdroj. Odjez je plánován v 6.45 od Jednoty, 6.48 od Obecního úřadu a 6.50 od kapličky ve Čtveříně. Pokud máte  ještě někdo zájem se zúčastnit, je volných posledních 10 míst – hlaste se na pevné lince úřadu v úředních hodinách nebo na můj mobilní telefon. Cena za osobu 200 korun.


V sobotu 30.dubna vás  SDH Čtveřín-Doubí zve na pálení čarodějnic na zahradě u Kulturáčku od 17.hodin. Tradiční občerstvení zajištěno. Masky čarodějnic vítány.


Upozorňuji na splatnost poplatku za odpady pro rok 2022, dle nové vyhlášky je termín splatnosti 30.4.2022. V souladu s platnou vyhláškou může být dlužníkům poplatek navýšen a to až na trojnásobek. Poplatek lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu. Informace k platbě naleznete na webových stránkách.


V neděli 8.května proběhne v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15. Informace a letáky s podrobným popisem najdete na vývěskách , webových i facebookových stránkách obce. Nebude přijímán elektro odpad a stavební odpad.


Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace – ve středu 25.5.2022 od 15 hodin v zasedací místnosti č. 215, Městský úřad Turnov, ul. A. Dvořáka 335. Leták s informacemi je vyvěšen na webových stránkách obce a na vývěskách.


Upozorňuji že končí odkládání oranžových a šedých pytlů k hasičárně v Doubí. Nyní můžete odkládat pytle kdykoliv do kovové klece pro pytle určené a označené, a to na novém sběrném místě Na kopečku pod obecním úřadem.  U kapličky se již sbírat a skladovat nebudou.  Pytle prosím pevně zavazujte, aby se obsah nesypal všude kolem. Děkuji za pochopení.


Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili zajíčkovy hry. Podle ohlasu se vám hra líbila a ceny vám budou brzy doručeny  .