oficiální web obce

Zítra 6.5.2022 (pátek)cca od 7:15 hod. (po průjezdu školního spoje 670310/5) bude ve Čtveříně uzavřena silnice číslo III/2797 z důvodu výstavby vodovodní přípojky pro dům č.p. 66. Po dobu uzavírky nebudou autobusy hromadné dopravy na linkách 670362 a 670368 obsluhovat zastávku Čtveřín,Doubí,škola a do zastávky Lažany budou zajíždět závlekem od Pyrámu.


V neděli 8.května proběhne v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15. Informace a letáky s podrobným popisem najdete na vývěskách , webových i facebookových stránkách obce. Nebude přijímán elektro odpad a stavební odpad.


V pátek 13.5 2022 po 15:00 proběhne čištění nádrže. Košťata, lopaty a holínky ssebou  😉 malé občerstvení bude zajištěno. Všichni jste zváni a vítáni.


Pod obecním úřadem je již nové odpadové místo doplněno o chybějící kontejnery. Sběrné místo je již tedy kompletní a můžete ho využívat. Prosím o udržování pořádku a odkládání pouze těch komodit, pro které je určeno.