oficiální web obce

V neděli 8.5.2022 proběhne ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

Doubí   –  u obchodu Jednota          10,15 – 10,25
Čtveřín –  u autobusové zastávky    11,05 – 11,15