oficiální web obce

Volby do zastupitelstva obce Čtveřín a volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 34 – Liberec, se uskuteční

v pátek   dne 23. září 2022           od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022           od   8:00 hodin do 14:00 hodin

 

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek   dne 30. září 2022           od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne   1. října 2022          od   8:00 hodin do 14:00 hodin

 

Volební místnost se nachází v budově Obecního úřadu ve Čtveříně, Čtveřín 95.

Volební místnost nemá bezbariérový přístup.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (tj. v úterý 20.9.2022).
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

V případě konání druhého kola voleb do Senátu hlasovací lístky volič obdrží ve dnech voleb, a to ve volební místnosti (hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu se předem voličům nedoručují).

Doba a konání voleb – informace