oficiální web obce

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V NEDĚLI 13.11.2022
v Doubí u Jednoty                                              od 10,15 do 10,25
ve Čtveříně u autobusové zastávky             od 11,05 do 11,15.

 

Vážení občané,

obecní úřad ve Čtveříně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na výše určeném místě. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti Severočeské komunální služby.

 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady (hydroxid)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

 

Nebude přijímáno následující:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

 

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace získáte na obecním úřadě ve Čtveříně (tel. 485 146118), nebo přímo u pracovníků Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.