oficiální web obce

Tento pátek 27.1. a sobotu 28.1. nás čeká druhé kolo volby prezidenta ČR. Volební lístky pro druhé kolo nebudou doručovány do vašich schránek, lístky dostanete přímo ve volební místnosti. Volební místnost je v budově obecního úřadu a není bezbariérová. čas otevření volební místnosti je v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 – 14:00 hodin. Nezapomeňte si platný doklad totožnosti.


V úterý 31.ledna proběhne na sále Kulturáčku promítání celovečerního filmu JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ přírodovědce, fotografa i spisovatele pana Zdeňka Mrkáčka. Dokument je výsledkem jeho téměř celoživotního studia přírody regionu. Promítání se uskuteční od 18.hodin, vstupné je dobrovolné. Plakáty najdete ve vitrínách, na webu i facebooku obce. Všichni jste srdečně zváni.


Severočeské vodovody a kanalizace oznamují přerušení dodávky vody ve čtvrtek 2.února od 8:00 – do 12:00, ale jen na některých číslech popisných. Přehled čísel popisných najdete ve vitrínách, na webu a facebooku obce.