oficiální web obce

Tento pátek 12.května proběhne od 16:00 hodin čištění nádrže v Doubí. Pomocníci vezměte si prosím svoje nářadí. Občerstvení zajištěno.


V sobotu 27. května bude u obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do sběrného dvora na Vesecku.


Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen. Plakátky s časy a termíny vyvěsíme na vývěsky v obci. Slepičky si můžete předem objednat. Více informací najdete na webu, facebooku a vývěskách obce, nebo na stránkách farmy www.drubezcervenyhradek.cz


Agro Sychrov ve spolupráci s SDH Paceřice, vás zvou na akci SPOLEČNĚ NAŠÍ KRAJINOU- dětský den se zemědělstvím a rybářstvím. Akce proběhne v areálu Agra Sychrov v sobotu 20. května od 9:00 hodin. Plakáty najdete opět na známých místech v obci, všichni jste srdečně zváni.


V současné době probíhá nátěr dřevěných prvků na dětském hřišti, prosím o schovívavost, pokud bude potřeba některý prvek na chvíli znepřístupnit.