oficiální web obce

Upozorňujeme, že dne 1.6. začíná platit obecní vyhláška upravující klid o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu.
Jedná se o omezení veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů, a to po celý den.
Prosíme v zájmu dobrých sousedských vztahů, o její dodržování.

——————————————————————————————————————–

Myslivecky spolek Sychrov srdečné zve děti i dospělé na Myslivecky den u Hubertky.
Dne: 3. 6. 2023
Pro děti bude připraven skákací hrad, dále krátká zábavná trasa s plněním úkolů.
Start bude u Hubertky od 12-14 hodin. V cíli malá odměna. A taky táborák.
Myslivecká kuchyně bude otevřena od 11,00 hodin.
Ostatní občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší myslivci.

—————————————————————————————————————–

V současné době započala rekonstrukce Hasičárny ve Čtveříně.
Vzhledem k stavebnímu ruchu a prašnosti, prosíme při pohybu u sběrného místa tříděného odpadu o Vaši zvýšenou pozornost.

—————————————————————————————————————-

Dovolte, abych prostřednictvím obecního rozhlasu popřál našim nejmenším obyvatelům k zítřejšímu Dni dětí.
Přejeme vám, milé děti, krásných věcí jako smetí, výskejte si celý den, ať je všechno jako sen.
Srdečné přání od nás letí, aby sis užil Den dětí. Hodně štěstí a pevné zdraví, dělejte, vše, co vás nejvíc baví.

—————————————————————————————————————-