oficiální web obce

Tuto sobotu 9. září bude na zahradě obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner. Odpad můžete odkládat od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, nebezpečný odpad, velké elektrospotřebiče a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma, do sběrného dvora na Vesecku.


Zveme vás na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 11.září, od 18.hodin  na obecním úřadě. Program zasedání najdete na úřední desce. Všichni jste srdečně zváni.


Na zájezd do Litoměřic je ještě několik volných míst. Zájemci hlaste se na telefon 603 572273. Plakát s informacemi najdete na webových a facebookových stránkách obce a na vývěskách.


SDH Lažany zve všechny příznivce hasičského sportu, na LAŽANSKÝ SRANDAMAČ 2023.  V sobotu 16. září na hřišti u Kulturáčku. Vstupné dobrovolné, pro děti připraven skákací hrad. Během dne proběhnou hasičské soutěže dětí a dospělých a od 19:00 zahraje k tanci a poslechu kapela PROROCK. Těšíme se vaši účast.