oficiální web obce

Společně s obcí Lažany je pro vás tuto neděli 4. února objednáno bruslení od 12:00 do 13:30. Všichni jste srdečně zváni.


Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v pondělí 5. února v Kulturáčku od 18 hodin.

Program je řádně vyvěšen na Úřední desce obce.


Byly vypsány nové termíny sběrů velkoobjemového odpadu – plakáty najdete na vývěskách, facebooku a webu obce.


SDH Čtveřín-Doubí vás srdečně zve na tradiční vepřové hody, které se budou konat v Kulturáčku ve Čtveříně v sobotu 10. února 2024 od 11 hodin. Otevřen bude i sál a bar s obsluhou.