oficiální web obce

Výše poplatku za odpady se v roce 2024 změnila,  ceník je ke stažení ZDE

Výše poplatku za odpady je závislá na objednané kapacitě sběrné nádoby = velikosti popelnice a četnosti svozu.
Jedná se o součin objemu přidělené nádoby x počet svozů v daném období, nebo celkový objem přidělených pytlů na odpad.

Sazba za 1 l kapacity popelnice je vyhláškou stanovena na 0,80 Kč.

Pokud budete požadovat změnu velikosti sběrné nádoby nebo četnosti svozů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit nejdéle do 15. v měsíci, tak, aby tato změna mohla být provedena od 1. dne měsíce následujícího. Změnový list ke stažení ZDE

Splatnost poplatku je do 30. 4. a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Svozovým dnem zůstává středa.

Pokud máte nějaké dotazy, či potřebujete s čímkoli pomoci, jsme Vám na úřadě plně k dispozici.