oficiální web obce

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Tuto sobotu 23.března od 15 hodin vás zveme na Velikonoční dílničku do Kulturáčku. Těšit se můžete na pletení pomlázek, malování perníčků a vajíček, tvoření z papíru. Drobné občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Zároveň v tento den v sobotu 23. března proběhne Sběr velkoobjemového odpadu u obecního úřadu. Kontejner bude přistaven od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do sběrného dvora na Vesecku.

————————————————————————————————————————————–

V úterý 2. dubna 2024 dojde k odstávce elektřiny pro Čtveřín i Doubí. Zároveň bude ze stejného důvodu uzavřena pošta v Pěnčíně. Elektřina nepůjde od 8:00 do 18:00 hodin. Upozornění na odstávku elektřiny najdete na obecních vývěskách, na webu a Facebooku obce.

————————————————————————————————————————————–

Od 4. dubna do cca 10. září proběhne uzavírka mostu přes dálnici ve Čtveříně. Po celou dobu stavby budou vedeny objízdné trasy a různá dopravní omezení přes Čtveřín i Doubí. Přes obec Lažany bude omezený a komplikovaný průjezd – proto prosíme, abyste se průjezdu přes Lažany co nejvíce vyhýbali a vyžívali k cestě do Turnova směr přes Husu. Na tento úsek (Čtveřín – Turnov) není třeba mít dálniční známku. Upozorňujeme také na změny v dopravní obslužnosti autobusových linek – které budou kvůli velkému dopravnímu zatížení Lažan omezeny. Toto se dotkne především ranního spoje školního autobusu linky č.310 – tato linka bude zrušena bez náhrady (dle rozhodnutí LK Autobusy). V provozu zůstává pro ranní obslužnost pouze linka č. 362 která jede o 15 minut dříve tj. s pravidelným odjezdem 6:55 ze Čtveřína. Prosíme o pečlivé sledování změn autobusových spojů!!!

Dopravní situace v obci bude komplikovaná proto prosíme o ohleduplnost a důsledné dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně rychlosti a dopravního značení. Na respektování pravidel bude dohlížet Policie ČR.

————————————————————————————————————————————–

V sobotu 13. dubna, proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosíme připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Hasiči vám předem děkují.

————————————————————————————————————————————–

Upozorňuji na splatnost poplatku za odpady pro rok 2024, dle vyhlášky je termín splatnosti 30.4.

Poplatek lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu. Informace k platbě naleznete na webových stránkách.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

 

Děkuji Vám za pozornost a přejí hezký zbytek dne.