oficiální web obce

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Nový provozovatel obchodu v Doubí oznamuje, že v pondělí 29.dubna otevírá své prodejní prostory pro své zákazníky. Obchod byl během rekonstrukce rozšířen o nové prostory, nový sortiment a otevírací doba byla rozšířena od 07:00 – 19:00 na 7 dní v týdnu. Těšíme se na Vás.

————————————————————————————————————————-

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín oznamuje a zároveň vás srdečně zve na pálení čarodějnic v úterý 30. dubna u Kulturáčku. Areál bude otevřený od 17:00, občerstvení zajištěno.

————————————————————————————————————————

SVOBODA Lučice drůbežárna Vadín oznamuje, že ve středu 1. května od 16:15 u obchodu v Doubí proběhne prodej NOSNÝCH KUŘIC stáří 19 týdnů, barva červená a černá. Cena 270,- Kč/kus. Možno objednat na telefonním čísle 569 489 358 nebo na email svoboda.lucice@seznam.cz

————————————————————————————————————————-

Severočeské komunální služby s. r. o. informují, že v neděli 5. května proběhne v naší obci „Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. A to v Doubí u obchodu v čase 10:15 – 10:25 a ve Čtveříně u zastávky v čase 11:05 – 11:15. Odložit můžete: Absorbční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva, pesticidy, akumulátory, olejové filtry, tonery z tiskáren, akumulátory, baterie a zářivky.

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebudou přijímány nebezpečné odpady vznikající při stavební a podnikatelské činnosti a elektro. Více informací na letáku, který najdete na webu, facebooku a vývěsce obce.

————————————————————————————————————————-

Mateřská škola Přepeře příspěvková organizace oznamuje, že ve čtvrtek 2. května proběhne   ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a to v budově Mateřské školy na adrese Přepeřská 229 v Přepeřích od 11:00 hodin. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné vytisknout na stránkách školy. Více informací naleznete na webu naší obce Čtveřín.

————————————————————————————————————————-

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.