oficiální web obce

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Dovolte, abych Vás jménem pořadatele pozval v sobotu 11.května.2024  na zahradu u Kulturáčku, kde se koná NOFEST – pohodový festival. Areál bude otevřen od 14.hodin, živá hudba kapel Rozekvítek, Boband+Rowen, Los Chuperos, Wtf. Hudební, tekuté i konzumační občerstvení zajištěno.

 

——————————————————————————————————————————————-

V sobotu 25. května proběhne sběr velkoobjemového odpadu u Obecního úřadu. Kontejner bude přistaven od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do Sběrného dvora na Vesecku.

 

——————————————————————————————————————————————-

Chtěl bych všechny obyvatele poprosit o udržování pořádku na místech určených k odkládání tříděného odpadu. Pokud je v danou chvíli vaší návštěvy sběrná nádoba plná, zkuste vybrat jiné místo v obci k tomu určené, nebo vyčkejte případně do dalšího dne kdy určitě proběhne vývoz. I při samotném třídění je vhodné kartónové krabice rozložit a plastové lahve sešlápnout nebo použít stacionární lisy na PET lahve, které byly na počátku sběrného místa instalovány na přístřešek u obchodu a u Hasičárny. Třetí lis na kopečku bude instalován. Prosím, pokud jsou sběrné nádoby plné, neodkládejte odpad kolem a opravdu vyčkejte času, kdy budou vyvezeny. Interval vývozu je častý, tak je škoda si to tu vizuálně kazit odloženými produkty na zemi kolem.

 

Děkuji vám mimořádně za pozornost a přeji hezký zbytek svátečního dne.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.