oficiální web obce

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Dovolte, abych veřejně prostřednictvím rozhlasu poděkoval paní Kuntošové z Doubí za vytvoření upomínkových perníčků s motivem kapličky v Doubí a s letopočty výročí, členům Sboru dobrovolných hasičů, členům Mysliveckého spolku, manželům Franzovým a všem ostatním, kdo se podíleli na přípravách a následném úklidu Oslav výročí obce. Jménem zastupitelstva obce Vám všem děkujeme za pomoc.

——————————————————————————————————————————————-

Upozorňujeme, že dne 1.6. začala platit obecní vyhláška upravující klid o nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu.

Jedná se o omezení veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů, a to po celý den. Zemědělských strojů a techniky se tato vyhláška netýká.

Prosíme v zájmu dobrých sousedských vztahů o její dodržování.

——————————————————————————————————————————————-

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční tento pátek 7. června v čase od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června v čase od 8:00 do 14:00 hodin v  budově Obecního úřadu.  Volební lístky byste již měli mít ve svých poštovních schránkách. Občanské průkazy nebo voličský průkaz s sebou.

——————————————————————————————————————————————- Obec Vlastibořice Vás zve na noc kostelů,                                                                                                                která se koná 7. června 2024 v kostele sv. Kateřiny ve Vlastibořicích. Kostel sv. Kateřiny bude otevřen od 18:00 – 21:00. Připraven je kulturní program.

——————————————————————————————————————————————-

Závěrem bych chtěl informovat o pohybu cizích osob na území naší obce. Dle informací obdržených od občanů se především v nočních hodinách obcí pohybují dvě osoby, které se zdržují před branami domů. Obhlíží si lokalitu a pořizují dokumentační materiály. Určitě nedoporučuji tyto nezvané návštěvníky osobně konfrontovat a v případě nastalé situace ochrany sebe a majetku kontaktovat Policii České republiky na tísňová lince 158. Dále neponechávat na pozemcích předměty, které jsou lákadlem pro tyto nezvané návštěvníky a uzamčením zabránit jejích odcizení, jako například kola, sekačky a podobně.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

Děkuji Vám za pozornost a přejí hezký zbytek dne.