oficiální web obce

Aktuality

Hezký podvečer, dovolte abych vás pozvala opět po týdnu na veřejné bruslení. A to tuto neděli 6.února, od 13.30 – 14.30 na stadion Ludvíka Koška v Turnově. Zabruslit si může přijít opravdu každý i vy, kdo nemáte děti. Tak přijďte! Těšíme se na vás 🙂


Pro rodiče malých dětí uvádím, že naší spádovou mateřskou školkou, je školka v Pěnčíně a zápis zde proběhne ve dnech 2. až 16.května. Více informací si zjistíte na webu školky.


Oznamuji, že o jarních prázdninách, tedy v týdnu od 14. do 18. února, bude obecní úřad uzavřen, z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.


Tento víkend (sobota) opět probíhá sběr tříděného odpadu oranžových a šedých pytlů. Pytle během sobotního dopoledne odkládejte před hasičárnu v Doubí. Poté budou odklizeny. Pytle na tento druh tříděného odpadu (tetrapaky a kovy), si můžete na úřadě  vyzvednout zdarma.


 

Dne 29. ledna (sobota)  vás zveme na veřejné bruslení – na zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově. Stadion máme zamluvený od 12.00 – do 13.hodin. Přijďte si zasportovat, těšíme se na vás.


Od nového roku již není vydávána kartička do sběrného dvora na Vesecku. Místo této služby pro vás bude 4x do roka přistaven velkoobjemový kontejner přímo v obci.

Termíny jsou: 26. března, 28. května ,27. srpna a 29. října.     Od 9.00 do 14.00 hodin.  Čas sběru může být ještě upraven.

Do těchto kontejnerů nebude možné odkládat suť, pneumatiky a nebezpečný odpad, ostatní velkoobjemový odpad bude převzat od obyvatel obce zdarma. Po dobu sběru bude přítomen zástupce obce. Termíny budou zveřejněny ve vývěskách, na facebookových a webových stránkách obce. Před termínem vždy bude sběr vyhlášen rozhlasem. 

Dobrý den, dnes v obci probíhá výměna velikostí a přelepování známek popelnic, dle vašich požadavků a změn. Prosíme o přistavení nádob před ploty. Pokud ke změně u vás nedojde dnes, určitě během nejbližších dnů.

 

Obecní úřad ve Čtveříně přeje všem občanům
poklidné prožití vánočních svátků
a v roce 2022 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat ZDARMA přímo v obci do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v termínech a časech, které budou vždy včas zveřejněny.

  Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, za poplatek cokoli.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat zdarma přímo v obci, do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v určených dnech a hodinách, které budou vždy dopředu včas zveřejněny. 

Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, ostatní odpad za poplatek.


OD 1. 1. 2022 vejde v platnost nová obecní vyhláška o místním poplatku ze psů. Vyhláška je vyvěšena
na úřední desce obce, kde by se s ní měl seznámit každý vlastník pejska. Vyhláškou se mění místní
poplatek na 100,-korun za jednoho každého psa staršího 3 měsíce, bez rozdílu věku majitele.
Splatnost poplatku je do 30. 4. příslušného kalendářního roku.


Ve dnech 23.12 – 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen.

V nutných případech volejte 603 572273.


Jménem obecního úřadu bych vám všem chtěla popřát krásné a klidné svátky a do Nového roku hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví.