oficiální web obce

Aktuality

Ráda bych vás všechny pozdravila v novém roce a popřála vám všem hodně štěstí a zdraví.


V těchto dnech byly do vašich schránek doručeny volební lístky pro volbu prezidenta ČR. Pokud jste je někdo neobdržel nebo máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na OÚ. Volby prezidenta ČR proběhnou již tento pátek a sobotu 13. a 14. ledna. Volební místnost se nachází v budově obecního úřadu a není bezbariérová. Volební místnost bude v pátek 13.ledna  otevřena od 14:00–22:00 hodin, v sobotu 14. ledna od 8:00–14:00 hodin. Nezapomeňte si přinést platný doklad totožnosti a obdržené volební lístky.


Ráda bych vás pozvala na bruslení tuto neděli  15.ledna na stadion Ludvíka Koška v Turnově. Bruslení máme zamluvené od 9:15 do 10:15 a je pro vás a občany Lažan zdarma. Pro letošní rok máme zamluvené 4 termíny bruslení-přehled datumů a časů najdete ve vitrínách v obci, na webu a facebookových stránkách obce. Teplý čaj a sušenka budou na místě k dispozici. Všichni jste srdečně zváni.


VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSOU AKTUÁLNÍ PLATBY ZA ODPADY A PSY, PŘIPOMENU NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ:
Výše poplatku za odpady se v roce 2023 nemění, zůstává stejná jako v roce 2022 – 0,60 Kč za 1l. poplatek za pejsky se také nemění je stále 100,- za každého jednoho psa.
Výše poplatku se odvíjí podle velikosti popelnice a četnosti svozu. 
Pokud budete požadovat změnu velikosti sběrné nádoby nebo četnosti svozů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit nejdéle do 15. v měsíci, tak, aby tato změna mohla být provedena od 1. dne měsíce následujícího. Změnový list je ke stažení na webových stránkách a facebooku obce, nebo si ho osobně přijďte vyzvednout a zrovna vyplnit na úřad.
Splatnost poplatků je do 30. 4. daného kalendářního roku a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě. Variabilní symbol máte stále stejný, na vyžádání vám ho sdělíme i po telefonu. 
Svozovým dnem zůstává středa.

Byly vypsány termíny sběru velkoobjemového odpadu. Sběr bude vždy v sobotu v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Plakátky jsou vyvěšeny ve vitrínách, na webu a facebooku obce.


Živé vánoční stromečky můžete odkládat do kontejneru u obecního úřadu. Prosím před odložením je ořezejte. Nechtěné umělé stromky bude možné vyhodit 25.března do sběru velkoobjemového odpadu.


 

Vzhledem k tomu, že se blíží období, kdy jsou aktuální platby za odpady a psy, uvádíme několik důležitých informací:


Poplatek za ODPADY

Výše poplatku za odpady se v roce 2023 nemění, zůstává stejná jako v roce 2022.
CENÍK ODPADY ke stažení ZDE

Výše poplatku za odpady je závislá na objednané kapacitě sběrné nádoby = velikosti popelnice a četnosti svozu. Jedná se o součin objemu přidělené nádoby x počet svozů v daném období, nebo celkový objem přidělených pytlů na odpad.

Sazba za 1 l kapacity popelnice je vyhláškou stanovena na 0,60 Kč.

Pokud budete požadovat změnu velikosti sběrné nádoby nebo četnosti svozů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit nejdéle do 15. v měsíci, tak, aby tato změna mohla být provedena od 1. dne měsíce následujícího.
ZMĚNOVÝ LIST ke stažení ZDE

Splatnost poplatku je do 30. 4. daného kalendářního roku a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Svozovým dnem zůstává středa.

Poplatek za odpady se odvíjí dle velikosti popelnice a četnosti svozu, proto se prosím zaměřte zejména na důkladné vytřídění bioodpadů a další třídění ostatních využitelných složek odpadu (papír, plast, sklo, karton, kovy, oleje, textil). V tomto případě platí, že čím více budeme třídit, tím více ušetří peníze nejen občané, ale také obec.

Pokud máte nějaké dotazy, či potřebujete s čímkoli pomoci, jsme Vám na úřadě plně k dispozici.

Vyhláška ODPADY zde k nahlédnutí


Poplatek za PSY

Poplatek za psy zůstává pro rok 2023 také ve stejné výši jako v roce 2022, tj. 100 Kč za každého jednoho psa.

Splatnost poplatku je do 30. 4. daného kalendářního roku a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Vyhláška PSI zde k nahlédnutí

Vážení občané,

informujeme vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 11. prosince t.r.  Kompletní přehled změn je k dispozici na webu:

https://www.iidol.cz/aktuality/15256:jizdni-rady-platne-9-12-2022-11-12-2023.html

resp. zde: https://new.iidol.cz/aktuality/zmeny-jizdnich-radu-od-12-6-2022

 

Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád pro celý Liberecký kraj. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na webu www.iidol.cz )

Každou první sobotu v měsíci, máte možnost vyřídit své požadavky na Městském úřadě v Turnově a to na odborech Dopravním a Správním (agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, registr řidičů a registru vozidel).

Je nutné svůj termín nejdříve zarezervovat. Návod jak na to přikládáme zde.