oficiální web obce

Dokument úřední desky:

Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Kontakty na Územní  pracoviště Finančních úřadů v Libereckém kraji

Mapování – leták ČÚZK

Revize – leták ČÚZK

  Informace k dokumentu úřední desky:  

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

11.11.2021

31.03.2022