oficiální web obce

Aktuality

V sobotu 30.dubna vás  SDH Čtveřín-Doubí zve na pálení čarodějnic na zahradě u Kulturáčku od 17.hodin. Tradiční občerstvení zajištěno. Masky čarodějnic a čarodějů vítány.


Pro účastníky zájezdu do Polska připomínám odjezdové časy :

V 6.45 od Jednoty, 6.48 od Obecního úřadu a 6.50 od kapličky ve Čtveříně. Odjezd domů cca ve 13. hodin .


V pondělí  2.5. 2022 proběhne Veřejné zasedání zastupitelstva obce, v Kulturáčku od 18. hodin. Program je vyvěšen na úřední desce obce, na vývěskách a facebookových stránkách. Všichni jste srdečně zváni. 

Tuto sobotu 23. dubna srdečně zveme všechny spoluobčany nad 60 let, na společenský večer a posezení s hudbou. Akce se koná v Kulturáčku , od 17. hodin. Připraven je kulturní program, občerstvení a k tanci a poslechu vám zahraje MECHECHE BAND. Jste srdečně zváni.


Dne 29. dubna pořádáme zájezd do Polska na tržnici Kudowa Zdroj. Odjez je plánován v 6.45 od Jednoty, 6.48 od Obecního úřadu a 6.50 od kapličky ve Čtveříně. Pokud máte  ještě někdo zájem se zúčastnit, je volných posledních 10 míst – hlaste se na pevné lince úřadu v úředních hodinách nebo na můj mobilní telefon. Cena za osobu 200 korun.


V sobotu 30.dubna vás  SDH Čtveřín-Doubí zve na pálení čarodějnic na zahradě u Kulturáčku od 17.hodin. Tradiční občerstvení zajištěno. Masky čarodějnic vítány.


Upozorňuji na splatnost poplatku za odpady pro rok 2022, dle nové vyhlášky je termín splatnosti 30.4.2022. V souladu s platnou vyhláškou může být dlužníkům poplatek navýšen a to až na trojnásobek. Poplatek lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu. Informace k platbě naleznete na webových stránkách.


V neděli 8.května proběhne v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15. Informace a letáky s podrobným popisem najdete na vývěskách , webových i facebookových stránkách obce. Nebude přijímán elektro odpad a stavební odpad.


Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace – ve středu 25.5.2022 od 15 hodin v zasedací místnosti č. 215, Městský úřad Turnov, ul. A. Dvořáka 335. Leták s informacemi je vyvěšen na webových stránkách obce a na vývěskách.


Upozorňuji že končí odkládání oranžových a šedých pytlů k hasičárně v Doubí. Nyní můžete odkládat pytle kdykoliv do kovové klece pro pytle určené a označené, a to na novém sběrném místě Na kopečku pod obecním úřadem.  U kapličky se již sbírat a skladovat nebudou.  Pytle prosím pevně zavazujte, aby se obsah nesypal všude kolem. Děkuji za pochopení.


Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili zajíčkovy hry. Podle ohlasu se vám hra líbila a ceny vám budou brzy doručeny  . 

Kompostárna na Malém Rohozci je od dubna letos opět otevřena. Aktuální ceny za likvidaci bioodpadu a prodej materiálu naleznete níže.

 

cena za 1 tunu bez DPH cena za 1 tunu včetně DPH 21 %
Likvidace bioodpadu (tráva, listí, větve) 490,00 Kč 529,90 Kč
Prodej kompostu 700,00 Kč 847,00 Kč
Prodej substrátu 700,00 Kč 847,00 Kč
Prodej dřevní štěpky           2.700,00 Kč 3.267,00 Kč
Prodej mulčovací kůry           2.700,00 Kč 3.267,00 Kč

 

Otevírací doba zůstává stejná jako v minulých letech:

duben-říjen:
Po 9:00 – 17:00
St 9:00 – 17:00
Pá 9:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

 

listopad:
Po 9.00 – 16:00
St 9.00 – 16:00
Pá 9:00 – 16:00
So 8:00 – 12:00

 

Hezký den

Libor Preisler, jednatel Turnovských odpadových služeb, s. r. o.

Protože přicházejí krásné jarní dny a velikonoční prázdniny, připravil Tomáš Goroš pro děti venkovní “jarní bojovku” O poklad velikonočního  zajíčka. Pokyny ke hře a pracovní list ke stažení v odkaze :

Jarní bojovka (1)

Hra probíhá od neděle 10.4.2022 do neděle 17.4.2022 – vyplněné hrací listy vhazujte do schránky obecního úřadu do středy 20.dubna. Na účastníky čeká sladká odměna:-)

Sběr železného šrotu proběhne v sobotu 9.dubna v ranních a dopoledních hodinách. Připravte šrot k silnici tak, aby nebránil plynulému provozu. Ideálně v pátek navečer nebo v sobotu brzy ráno.

Při sběru šrotu, proběhne zároveň i sběr autobaterií.

Děkujeme 

Dovoluji si vás touto cestou informovat o vyhlášení nového dotačního programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Žadatelem může být fyzická osoba nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území Libereckého kraje, ve kterém bude instalovaná akumulační nádoba.

Příjem žádostí bude probíhat od 2.5.2022 do 18.5.2022. Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na projekty realizované v období od 1.1.2022 do 31.2022. Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových způsobolých výdajů projektu, avšak maximálně 30.000,- Kč, a to na vyýdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

Podrobné info zde: http://dotace.kraj-lbc.cz

Kontaktní osobou je paní Ing. Alena Klímová. Případné dotazy je možné konzultovat na tomto tel. čísle: 485 226 327 nebo na emailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3.patře Evropského domu.

Leták zde:

Dokument v souboru PDF zde:

dotace 2022 – akumulační nádoby

V sobotu 9.dubna SDH Čtveřín-Doubí vyhlašuje sběr železného šrotu. Sběr proběhne v ranních a dopoledních hodinách. Železný odpad prosím odkládejte před dům ke krajnici tak, aby nebránil plynulému provozu na komunikaci. Hasiči předem děkují


Ve stejný den odpoledne, tedy v sobotu 9.dubna od 15. hodin pořádáme v Kulturáčku velikonoční dílničku. Vyrábět budeme z papíru, proutí , ozdobíme vajíčka i perníčky. Vítány jsou všechny věkové kategorie, všichni, kdo rádi tvoří.


29.dubna plánujeme zájezd do Polska-hlásit se můžete na úřadě a na mém telefonu 603 572273. Cena za osobu 200,-


Čez distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny a to v úterý 19.4. v čase od 7.00 do 15.00 hodin. Informace je k nahlédnutí ve vývěskách, webových i facebookových stránkách obce a to i s dotčenými čísly popisnými a čísly parcel, kterých se odstávka týká.


Chtěla bych velice poděkovat všem, kdo jste přispěli do potravinové sbírky pro potravinou banku v Liberci. Banka pomáhá lidem v nouzi již mnoho let a nápor uprchlíků teď jejich pomoc velice komplikuje. Vím, že to byl neplánovaný výdaj vašich financí v této složité době. Děkuji, opravdu si vaší pomoci vážím.