oficiální web obce

Aktuality

V sobotu 27.srpna proběhne třetí kolo svozu velkoobjemového odpadu v naší obci. Kontejner bude opět přistaven na zahradě u úřadu od 9.00 do 12. hodin. Není povoleno odkládat pneumatiky, suť, elektro-odpad a nebezpečný odpad.


V sobotu 27.srpna jste všichni srdečně zváni do Svijan na nejen sportovní odpoledne. Proběhne ukázka profesionálů MMA -bojového umění a pro děti bude připraven malý trénink pod vedením odborníků a mistra Karlose Vémoly. Občerstvení zajištěno. Plakáty jsou zveřejněny na webu, facebooku a ve vývěskách obce.


Obchod Jednota oznamuje, že v úterý 30.srpna bude otevřeno pouze od 7-10 hodin, poté proběhne Inventura a v termínu od 5. do 11. září bude ZAVŘENO z důvodu čerpání řádné dovolené.


Na přejezdech ve Čtveříně a v Doubí probíhá montáž závor a nové technologie světelné signalizace. Dodržujte prosím dopravní značení. Při průjezdu buďte opatrní a ohleduplní.


 

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15. srpna 2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka automaticky. Žádat bude možné online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana), nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, kterými jsou krajské, městské a obecní úřady.

Zažádat můžete od 15.8.2022 prostřednictvím Czech Pointu i na obecním úřadě ve Čtveříně.
Předpoklad využití = ztotožnění občana (doklad totožnosti), znalost identifikačních údajů dítěte (rodné číslo) a případně druhého rodiče.
Dále se vyplňuje bankovní účet, na který má být příspěvek zaslán, e-mailová adresa žadatele a telefonní číslo.

Od 1. října bude možné žádat také na pobočkách České pošty.

Jednorázový příspěvek – informace z MPSV

Odkaz na stránky: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

Od hasičské zbrojnice byl odvezen kontejner pro sběr textilu. Máme objednaný nový, který bude ale na novém sběrném místě Na kopečku. Dodán bude do 14 dnů. Počkejte tedy prosím s odkládáním textilu, až bude přistaven.


Tuto sobotu 6. srpna se u Kulturáčku koná  NOFEST – hudební festival. Areál otevřen od 14 hodin, program najdete na vývěskách v obci a na facebookových stránkách obce. Všichni jste pořadateli srdečně zváni, připraveno bude občerstvení a pohoda 🙂 Vstupné zdarma.


firma Svoboda- Lučice přijede opět prodávat slepičky stáří 15 týdnů a to v sobotu 20. srpna v 16.05 u Jednoty. Letáky s kontakty najdete na vývěskách a facebookových stránkách obce.


Připomínám, že v sobotu 27. srpna, bude u Obecního úřadu opět přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Přistaven bude od 9.00 do 12. 00 hod.


 

Informace pro voliče – výzva k ověření platnosti občanského průkazu

Upozorňujeme voliče, že jsou po příchodu do volební místnosti pro účely voleb do zastupitelstev obcí povinni prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, pro účely voleb do Senátu buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanských průkazem.

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze prokázat totožnost ani státní občanství ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Krajský úřad Libereckého kraje vyzývá zejména ty voliče – občany ČR, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do zastupitelstev obcí a případně do Senátu (které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 a v případě konání druhého kola voleb ve dnech 30. září a 1. října 2022 nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

V pátek 22. července 2022 od 14 hodin začala doba se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle článku 5 Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 zakázáno:
a) rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv
d) provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně)

Celé znění Oznámení hejtmana Libereckého kraje najdete na úřední desce