oficiální web obce

Hlášení rozhlasu

Dne 29. ledna (sobota)  vás zveme na veřejné bruslení – na zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově. Stadion máme zamluvený od 12.00 – do 13.hodin. Přijďte si zasportovat, těšíme se na vás.


Od nového roku již není vydávána kartička do sběrného dvora na Vesecku. Místo této služby pro vás bude 4x do roka přistaven velkoobjemový kontejner přímo v obci.

Termíny jsou: 26. března, 28. května ,27. srpna a 29. října.     Od 9.00 do 14.00 hodin.  Čas sběru může být ještě upraven.

Do těchto kontejnerů nebude možné odkládat suť, pneumatiky a nebezpečný odpad, ostatní velkoobjemový odpad bude převzat od obyvatel obce zdarma. Po dobu sběru bude přítomen zástupce obce. Termíny budou zveřejněny ve vývěskách, na facebookových a webových stránkách obce. Před termínem vždy bude sběr vyhlášen rozhlasem. 

Dobrý den, dnes v obci probíhá výměna velikostí a přelepování známek popelnic, dle vašich požadavků a změn. Prosíme o přistavení nádob před ploty. Pokud ke změně u vás nedojde dnes, určitě během nejbližších dnů.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat zdarma přímo v obci, do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v určených dnech a hodinách, které budou vždy dopředu včas zveřejněny. 

Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, ostatní odpad za poplatek.


OD 1. 1. 2022 vejde v platnost nová obecní vyhláška o místním poplatku ze psů. Vyhláška je vyvěšena
na úřední desce obce, kde by se s ní měl seznámit každý vlastník pejska. Vyhláškou se mění místní
poplatek na 100,-korun za jednoho každého psa staršího 3 měsíce, bez rozdílu věku majitele.
Splatnost poplatku je do 30. 4. příslušného kalendářního roku.


Ve dnech 23.12 – 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen.

V nutných případech volejte 603 572273.


Jménem obecního úřadu bych vám všem chtěla popřát krásné a klidné svátky a do Nového roku hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví.

Srdečně vás zvu na veřejné zastupitelstvo, v pondělí 13. 12. do Kulturáčku a to výjimečně již od 17. hodin. Program je zveřejněn na úřední desce a na vývěskách v obci.


Upozorňuji na novou vyhlášku o odkládání komunálního odpadu. Oproti letům minulým nastává poplatková změna. Již nebude vybírán poplatek za osobu, ale za kapacitu sběrné nádoby-tedy popelnice. Pokud si budete přát změnu kapacity nebo četnosti svozu popelnice, je nutné tuto změnu písemně nahlásit do 18.12. na úřadě a to pomocí změnovém listu , který je i s ceníkem přílohou Zpravodaje, je ke stažení na webových stránkách a také si ho v úředních hodinách nebo i jindy po dohodě, můžete vyzvednout na obecním úřadě. Změny je nutné nahlásit do 18. prosince, aby jsme je včas předali svozové společnosti, která potřebuje čas na zpracování požadavků. V případě že potřebujete  s čímkoli poradit, rádi vám pomůžeme. Podotýkám, že nejběžnější popelnice, kterou má většina z vás před svým domem, mají kapacitu 120L, často se na to ptáte.


Dnes byla dokončena kompletní výměna lamp veřejného osvětlení. Staré sodíkové lampy byly vyměněny za nová LED svítidla Modus, která mají lepší svítivost a poloviční spotřebu.


 

Tuto neděli, 28.11.2021 , tedy první adventní neděli, plánujeme slavnostní rozsvícení stromečku u obecního úřadu ve Čtveříně. Akce proběhne od 16.30, venku, před obecním úřadem. Přijde i Mikuláš se svojí družinou a obdaruje všechny hodné děti……

Sebou si můžete vzít rolničky, drobné hudební nástroje , prskavky, lucerničky a dobrou náladu. Všichni jste srdečně zváni. Prosíme o dodržení hygienických pravidel.


Po dnešní konzultaci se senátorskou kanceláří se zájezd neruší. Senát však neuznává žádné testy. Zájezdu se tedy mohou zúčastnit pouze očkovaní občané, nebo občané s potvrzením o prodělání covidu. Zájemci prosím nahlaste se mi do pondělního večera.


Připomínám , že se v pondělí 6.prosince , koná Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Čtveřín.  na obecním úřadě Čtveřín od 16.hodin . 

Mikroregion Jizera, ve spolupráci s divadelním spolkem Jizeran Rakousy, vás zvou tento pátek – 19.listopadu do Kulturního domu v Pěnčíně, od 18.hodin, na veselohru CHARLEYOVA TETA. Všichni jste srdečně zváni.


Dále vás zvu na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, které proběhne v Kulturáčku, v pondělí 22.listopadu od 18.hodin. Program je vyvěšen na úřední desce a vývěskách v obci, na webu a facebooku.


Připomínám, že v úterý 23.listopadu firma ČEZ distribuce nahlásila odstávku elektřiny a to od 7.30 do 15.30 hodin. Odstávka se týká opět Doubí. Seznam čísel popisných a parcelních čísel najdete v banneru ČEZu na webových stránkách, na facebooku, webu obce a na vývěsce u obchodu Jednota.


Na příští neděli, 28.11. , tedy první adventní neděli, plánujeme slavnostní rozsvícení stromečku u obecního úřadu ve Čtveříně. Akce proběhne od 16.30 venku před obecním úřadem. Zazpíváme si některé známé koledy, bude připraveno drobné občerstvení a teplé nápoje a možná přijde i Mikuláš se svojí družinou…..

Sebou si můžete vzít rolničky, drobné hudební nástroje , prskavky, lucerničky a dobrou náladu. Těšíme se na vás . Všichni jste srdečně zváni.


Obchod Jednota oznamuje, že bude zavřeno příští týden ve dnech 23., 24. a 25.listopadu a to z důvodu čerpání řádné dovolené. 

Tuto neděli 14. listopadu proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15.  Letáky s podrobnostmi sběru najdete na vývěskách, webových a facebookových stránkách obce. Nebude přijímán elektroodpad a stavební odpad.


Mikroregion Jizera, dobrovolný svazek obcí ve spolupráci s divadelním spolkem Jizeran vás srdečně zvou v pátek 19.listopadu do Kulturního domu v Pěnčíně, na představení pro seniory Charleyova teta. Představení se koná od 18.hodin a bude se konat za dodržení všech protiepidemiologických a v ten den platných nařízení. Nabízím dopravu 8mi-místným vozem- zájemci se mi mohou hlásit na mém telefonním čísle 603 572273.


Firma Drůbež Červený Hrádek s.r.o. přijede prodávat slepičky tuto sobotu 13. listopadu. Ve 14,40 ve Čtveříně u zastávky a v 17,45 v Doubí u Jednoty.

Plakát s cenami a kontakty najdete na webu, facebooku a vývěskách obce.


Připomínám, že každou středu od 18. hodin se cvičí v Kulturáčku jóga a ve čtvrtek se bude konat dětský Klubík od 15.hodin.


Děkuji za pozornost.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 14. listopadu 2021 v Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15.  Letáky s podrobnostmi sběru najdete na vývěskách, webových a facebookových stránkách obce.


Upozorňuji že od listopadu dochází u červených nálepek popelnic k vývozu každou středu.


Tuto sobotu proběhne sběr šedých a oranžových pytlů. Pytle odkládejte u kapličky do 12.hodin , poté budou odklizeny.


ČEZ distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny v úterý 23.listopadu a to od 7.30 do 15.30. Odstávka se týká opět Doubí .Seznam čísel poposných najdete na vývěsce u obchodu, na baneru ČEZu na stránkách obce a na facebooku.


Oznamuji, že se v pondělí 6.prosince bude konat veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Čtveřín, a to v budově OÚ Čtveřín na sále od 16.hodin. Bližší informace najdete na úřední desce  a webových stránkách obce a na webových stránkách města Turnov.Toto hlášení si můžete přečíst na webu obce v sekci Hlášení rozhlasu.

ČEZ distribuce oznamuje odstávku el. energie a to v úterý 19. 10.2021  od 7.00 – 18.00 hodin. Tato odstávka se bude týkat většího počtu čísel popisných a parcelních čísel v Doubí. Přehled je na facebooku, webu obce a na vývěsce u obchodu. Z tohoto důvodu bude zavřen obchod Jednota i Obecní úřad.


Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že dojde ve dnech od 11.10. do 29.10. k rekonstrukci vodovodního řadu. V uvedeném období může docházet k dílčím odstávkám vody, nebo poklesu tlaku vody.


Zvu vás také na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, které se bude konat v Kulturáčku ve Čtveříně, zítra, 12. října od 18 hodin. Program na obvyklých místech v obci a na úřední desce.


V sobotu 16. října zveme všechny rodiče s dětmi na podzimní slavnost, do Kulturáčku, od 15.00 hodin. Společně s dětmi si vyrobíte pár podzimních dekorací, můžete si zasoutěžit, vydlabat dýni (budou na místě, ale pokud máte možnost, přineste si i svoji). Připraveno bude malé občerstvení a dýňová polévka. Slavnost zakončíme lampionovým průvodem.


firma Drůbež Červený Hrádek s.r.o. přijede prodávat slepičky v sobotu 23.října a v sobotu 13. listopadu. Ve 14,40 ve Čtveříně u zastávky a v 17,45 v Doubí u Jednoty.

Plakát s cenami a kontakty najdete na webu, facebooku a vývěskách obce.


Každý čtvrtek, od 15. hodin nabízíme všem maminkám s dětmi do 6 let, v horním patře Kulturáčku, dětský klubík pod vedením Inky a Jany. Pro děti je připravena spousta činností , her a poznávání. Přijďte si s dětmi užít příjemné odpoledne.


Zájezd do senátu původně plánovaný na 5.listopadu, byl dnes ze strany senátu zrušen a přesune se na jiný termín, o kterém vás budu včas informovat.


 

Připomínám, že tuto středu 6. října, dojde v části Doubí k odstávce el.energie. A to od 7.00 do 18:00. Jde o oblast kolem obchodu, nová ulice za úřadem a domy od obchodu k úřadu. Seznam čísel popisných a parcel, kterých se to týká najdete na stránkách OÚ, na facebooku a na vývěsce u obchodu Jednota.


Další odstávka el. energie, opět v Doubí ve stejné lokalitě je oznámena na 19.10. 2021 také od 7.00 do 18.00 hodin.

Informace o číslech popisných a st. parcelách, kterých se odstávka dotkne jsou ve vývěsce u obchodu Jednota, na stránkách obce v banneru ČEZu, i na facebooku.


Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že dojde ve dnech od 11.10. do 29.10. k rekonstrukci vodovodního řadu. V uvedeném období bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budeme prý informováni s 5-denním předstihem. Sledujte tedy web a facebook obce.


Připomínám, že ve dnech 8. a 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební lístky již byly doručeny do vašich schránek a budou též k dispozici ve volební místnosti. Volební místnost bude otevřena v pátek od 14.00 do 22. 00 hodin, v sobotu od 8.00  do 14.00 hodin.


V sobotu 16. října zveme všechny rodiče s dětmi na podzimní slavnost, do Kulturáčku, od 15.00 hodin. Společně s dětmi si vyrobíte pár podzimních dekorací, můžete si zasoutěžit, vydlabat dýni (budou na místě, ale pokud máte možnost, přineste si i svoji). Připraveno bude malé občerstvení a dýňová polévka. Slavnost zakončíme lampionovým průvodem.


V pátek 5. listopadu pro vás pořádáme zájezd do Senátu ČR. Budeme hosty pana senátor Canova, prohlédneme si krásné prostory budovy senátu, dozvíme se o tom, jak se schvalují zákony a čeká nás na závěr teplý oběd. Výlet je zdarma. Hlásit se můžete na telefonním čísle úřadu v úředních hodinách, nebo na můj telefon a messenger.


Zvu vás také na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, které se bude konat v Kulturáčku ve Čtveříně, v úterý 12. října od 18 hodin.


Hlášení si můžete přečíst také na webových stránkách obce v rubrice hlášení obecního rozhlasu.