oficiální web obce

Aktuality

Rada města Turnova schválila úpravu provozní doby sběrného dvora na Vesecku, a to od 15. února 2021

Upravená provozní doba se týká úterý a středy, kdy bude otevřeno až od 12:00 hodin.

Provozní doba v zimním období (listopad – únor)

Pondělí       9:00 – 16:00
Úterý          12:00 – 16:00
Středa         12:00 – 16:00
Čtvrtek       9:00 – 16:00
Pátek          9:00 – 16:00
Sobota        9:00 – 12:00

 

Provozní doba v letním období (březen – říjen)

Pondělí       9:00 – 17:00
Úterý          12:00 – 17:00
Středa         12:00 – 17:00
Čtvrtek       9:00 – 17:00
Pátek          9:00 – 17:00
Sobota        8:00 – 12:00

Počasí nyní přeje bruslení a jiným zimním radovánkám.

Připojujeme proto pár rad, jak si bezpečně počínat na ledu a co udělat, pokud už se přece jen do ledové vody proboříte.

 • Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by měl mít namodralou barvu.
 • Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také v místě nečistot, spadaného listí apod.
 • Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi,
 • Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte.
 • Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.
 • Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazitna břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

 

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

 

Když zachraňujete

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.

 • Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovaný.
 • Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.
 • Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

 

 

Hasiči radí občanům – vstup na zamrzlé plochy

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že bude v úterý 9.2.2021 od 8.30 – 12.30, přerušena dodávka pitné vody pro Čtveřín, a to z důvodu havárie na vodovodním zařízení.

Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno.

V současné době Policie ČR na území okresu Semily eviduje několik případů trestné činnosti, kdy oběťmi jsou senioři. Jedná se o případy okradení seniorů o finanční hotovost v místě bydliště.

Pachatel se dostavil za seniorkami domů a v některých případech vystupoval jako revizní technik s tím, že přišel zkontrolovat elektrické spotřebiče, v jiných případech se představil jako zaměstnanec energetické společnosti buď s tím, že jde provést zápis elektřiny, kdy požadoval i zpřístupnění elektroměru nebo s legendou, že nejsou uhrazeny poplatky za odebrané energie a tedy bude provedena demontáž elektroměru. Podvodník vždy požaduje nějakou finanční hotovost, přitom pozorně sleduje seniora, kde má peníze uložené, poté odvede pozornost a sám nebo za pomoci komplice hotovost odcizí.

Upozorňujeme, že takové služby energetické společnosti nepraktikují!

POZOR! PACHATELÉ MOHOU PRO PŘÍŠTĚ ZMĚNIT LEGENDU

Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí:

 • Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné ceny)
 • Výměny okapů nebo jiné práce na domě (výměny nebo opravy, které nejsou potřeba)
 • Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný zámek)
 • Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
 • Levnější plyn nebo elektřina (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)
 • Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)
 • Vnuk v nouzi (podvodník se vydává za příbuzného a požaduje peníze)
 • Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
 • Údajné těžké životní nebo mimořádné situace – (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky)
 • Zdravotnické služby v souvislosti s Covid-19: měření teploty, pomoc při vyplňování formuláře na testy Covid-19 nebo očkování

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého bytu nebo domu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte). Pokud se nepodaří nikoho z blízkých nebo známých kontaktovat, dohodněte se s cizí osobou na jiném termínu návštěvy, kdy nebudete doma sami. 

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.

TZ Policie ČR

ČESKÝ RÁJ DĚTEM – NOVÝ HRAVÝ WEB SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Sdružení Český ráj na přelomu roku spustilo novou podobu dětského webu www.ceskyrajdetem.cz.

Internetovými stránkami provází malé návštěvníky a jejich rodiče postavičky známé z Pověstí Českého ráje, které namalovala akademická malířka Barbora Kyšková. Setkáte se tu tedy například s obrem Drábem, vodníkem Čeperkou, vílou Jizerýnou nebo Černým rytířem z Hrubé Skály.

„Nové stránky jsme koncipovali skutečně pro děti. I ty menší, které ještě neumí číst, si na stránkách mohou samy poslechnout pověst, vybarvit omalovánku, zahrát pexeso nebo ne úplně lehkou posunovačku,“ říká Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.

Společně s rodiči pak mohou děti plánovat výlety po Českém ráji. Na webu nechybí informace o filmových místech v regionu, pohádkovém Jičínu nebo akci Český ráj dětem, která každým rokem otevírá novou turistickou sezonu. Samozřejmostí webu jsou aktuality a kalendář akcí.

V sekci Za pověstmi Českého ráje jsou uvedeny podrobné informace o motivační hře, v rámci které mohou malí návštěvníci v regionu sbírat razítka do Cestoknížky a soutěžit o upomínkové předměty. „Web postupně doplňujeme o další pohádkové lokality našeho regionu tak, aby naši návštěvníci měli o nabídce pro rodiny s dětmi ucelený přehled,“ uzavírá Lucie Podařilová ze Sdružení Český ráj.

Od 15. ledna 2021 se mohou senioři ve věku 80+ přihlásit do Centrálního registračního systému (ZDE). Jeho prostřednictvím si rezervují termín a místo, na kterém jim bude aplikována vakcína proti koronaviru. Od prvního února se budou moci prostřednictvím registračního systému přihlásit další prioritní skupiny osob. S přihlášením a rezervací by měla pomoci celostátní telefonní linka 1221. Liberecký kraj od pátku také zprovozní vlastní telefonní linku 800 880 066, která bude fungovat sedm dnů v týdnu. S registrací a rezervací termínu očkování pomáhají i někteří praktičtí lékaři. Registrace, očkování, ale i volání na uvedené telefonní linky je bezplatné.

K rezervaci termínu očkování je nutné se nejprve registrovat v centrálním systému. To lze buď samostatně pomocí počítače i chytrého telefonu s internetovým připojením nebo prostřednictvím celostátní telefonní linky 1221 či linky 800 880 066, kterou svými třemi operátory zabezpečuje Liberecký kraj od pondělí do pátku v čase 8.00–16.00 a v sobotu i v neděli od 8.00 do 14.00 hodin.

Pro registraci je nutné uvést své telefonní číslo, na které žadatel obdrží PIN, ten následně zadá do systému nebo nahlásí operátorovi. Potom vyplní registrační formulář a odešle elektronicky žádost. Tato žádost bude systémem schválena a na základě toho obdrží žadatel na e-mail či telefonní číslo druhý PIN (tzv. PIN2), jenž slouží k rezervaci času a místa očkování.

Při objednávce času a místa očkování musí být zadána číslo pojištěnce a PIN2. Rezervace pro 1. aplikaci očkovací látky na základě těchto údajů bude následně potvrzena. Druhý termín aplikace očkovací látky se ihned vytvoří automaticky, a to po 21 dnech od 1. termínu. Termín prvního očkování, lze změnit pouze telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním očkovacího centra, které si žadatel při rezervaci zvolil.


Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz)V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes Centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, 
můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

 


V přiložených informačních letácích najdete informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19 a kontakty na Finanční úřad v Turnově:

FÚ tisková zpráva

Kontakty FÚ_pro_Liberecký_kraj

 

Informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na stránkách Finanční správy pod odkazem

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/Informace-DNV-podani-danoveho-priznani-2021-11102