oficiální web obce

Aktuality

Dne 29. ledna (sobota)  vás zveme na veřejné bruslení – na zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově. Stadion máme zamluvený od 12.00 – do 13.hodin. Přijďte si zasportovat, těšíme se na vás.


Od nového roku již není vydávána kartička do sběrného dvora na Vesecku. Místo této služby pro vás bude 4x do roka přistaven velkoobjemový kontejner přímo v obci.

Termíny jsou: 26. března, 28. května ,27. srpna a 29. října.     Od 9.00 do 14.00 hodin.  Čas sběru může být ještě upraven.

Do těchto kontejnerů nebude možné odkládat suť, pneumatiky a nebezpečný odpad, ostatní velkoobjemový odpad bude převzat od obyvatel obce zdarma. Po dobu sběru bude přítomen zástupce obce. Termíny budou zveřejněny ve vývěskách, na facebookových a webových stránkách obce. Před termínem vždy bude sběr vyhlášen rozhlasem. 

Dobrý den, dnes v obci probíhá výměna velikostí a přelepování známek popelnic, dle vašich požadavků a změn. Prosíme o přistavení nádob před ploty. Pokud ke změně u vás nedojde dnes, určitě během nejbližších dnů.

 

Obecní úřad ve Čtveříně přeje všem občanům
poklidné prožití vánočních svátků
a v roce 2022 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat ZDARMA přímo v obci do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v termínech a časech, které budou vždy včas zveřejněny.

  Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, za poplatek cokoli.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat zdarma přímo v obci, do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v určených dnech a hodinách, které budou vždy dopředu včas zveřejněny. 

Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, ostatní odpad za poplatek.


OD 1. 1. 2022 vejde v platnost nová obecní vyhláška o místním poplatku ze psů. Vyhláška je vyvěšena
na úřední desce obce, kde by se s ní měl seznámit každý vlastník pejska. Vyhláškou se mění místní
poplatek na 100,-korun za jednoho každého psa staršího 3 měsíce, bez rozdílu věku majitele.
Splatnost poplatku je do 30. 4. příslušného kalendářního roku.


Ve dnech 23.12 – 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen.

V nutných případech volejte 603 572273.


Jménem obecního úřadu bych vám všem chtěla popřát krásné a klidné svátky a do Nového roku hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví.

Srdečně vás zvu na veřejné zastupitelstvo, v pondělí 13. 12. do Kulturáčku a to výjimečně již od 17. hodin. Program je zveřejněn na úřední desce a na vývěskách v obci.


Upozorňuji na novou vyhlášku o odkládání komunálního odpadu. Oproti letům minulým nastává poplatková změna. Již nebude vybírán poplatek za osobu, ale za kapacitu sběrné nádoby-tedy popelnice. Pokud si budete přát změnu kapacity nebo četnosti svozu popelnice, je nutné tuto změnu písemně nahlásit do 18.12. na úřadě a to pomocí změnovém listu , který je i s ceníkem přílohou Zpravodaje, je ke stažení na webových stránkách a také si ho v úředních hodinách nebo i jindy po dohodě, můžete vyzvednout na obecním úřadě. Změny je nutné nahlásit do 18. prosince, aby jsme je včas předali svozové společnosti, která potřebuje čas na zpracování požadavků. V případě že potřebujete  s čímkoli poradit, rádi vám pomůžeme. Podotýkám, že nejběžnější popelnice, kterou má většina z vás před svým domem, mají kapacitu 120L, často se na to ptáte.


Dnes byla dokončena kompletní výměna lamp veřejného osvětlení. Staré sodíkové lampy byly vyměněny za nová LED svítidla Modus, která mají lepší svítivost a poloviční spotřebu.


 

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny Pěnčín u Liberce. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 6.12.2021 z provozních důvodů – Covid.

 

Od 7.12.2021 bude provozovna omezena do odvolání : po, st 13:00 – 18:00 a út, čt a pá 8:00 – 12:00 . Předpokládaná doba omezení do 17.12.2021. Pokud se termín změní, ihned Vás budu informovat.

 

Po dobu jejího uzavření (omezení) budou poskytované služby zajištěny provozovnou Příšovice na adrese Příšovice 29, 463 46 v rámci otevírací doby:

 

 

Den v týdnu HpV
Pondělí 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Středa 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
   
   

 

Na této provozovně bude možné si vyzvednout 6.12.2021 důchody.

 

 

 

Děkuji za pochopení.

Informace občanům k nové vyhlášce a ceník + změnový list zde:

Informace občanům + ceník + změnový list

 

Změnový list bude také součástí Zpravodaje a také je možné si ho v úředních hodinách vyzvednout a vyplnit přímo na obecním úřadě. Je potřeba ho pro změnu od 1.1.2021 odevzdat do 18.12.2021

V případě, že změnu nenahlásíte do 18.12.2021, bude Vám účtována stejná velikost nádoby a četnost svozů dle evidence z roku 2021.

Jsme vám k dispozici – pokud potřebujete pomoci, nebo máte k vyhlášce nějaké dotazy.

V současné době je u většiny domů (až na pár výjimek) přistavena popelnice plastová 120 litrů, nebo plechová 110 litrů. Pokud si nejste jisti, jakou popelnici máte, obraťte se na nás.