oficiální web obce

Aktuality

Odbor dopravy v Turnově informuje o uzavírce železničního přejezdu v Turnově v Sobotecké ulici u železniční zastávky Turnov-město.
Úplná uzavírka proběhne od pondělí 12. července od 7.00 hodin do soboty 17. července do 7.00 hodin.
Průjezd jakýchkoli vozidel nebude možný. Pěším bude přechod kolejiště umožněn.
„Objízdná trasa bude vedena po silnici I/35, II/610 a III/27915 přes obce Přepeře a Modřišice,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko. A doplnil, že objízdná trasa pro vozidla nad 11 tun celkové hmotnosti bude vedena po silnici I/35, II/610, II/279, III/27920 přes obce Přepeře, Příšovice, Svijany, Žďár, Všeň a Modřišice.
Ke změnám dojde také v autobusové dopravě, autobusy směr Všeň a Vyskeř budou muset používat objízdnou trasu. Informace budou vyvěšeny na dotčených zastávkách.

V termínu od 12.07.2021 do 16.07.2021 dojde k přechodné úpravě provozu na části pozemní komunikace silnice č. III/27915, p. p. č. 542, k. ú. v obci Přepeře u Turnova směr Přepeře Nad potůčkem z důvodu vypnutí zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu P2723 v obci Přepeře u Turnova.

Na přejezdu bude umístěno DZ P6 + IP22 s textem „Pozor přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti.

Městský úřad Turnov informuje občany, že v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech a novém zákoně o občanských průkazech nebude možné na přelomu července a srpna 2021 vyřizovat nové žádosti o cestovní doklady a občanské průkazy. Stejně tak nebude možné vyzvedávat již doklady vyrobené. Pokud plánujete dovolenou, vyřiďte vše včas!

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/199 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít od 30. července 2021 do 1. srpna 2021.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platností 1 měsíc.

Během výše zmíněného termínu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

 

V pátek 2.7.2021 se koná výlet do Prahy – plavba lodí po Vltavě.

Odjezd z Doubí v 9,15, ze Čtveřína 9,20.
Začátek plavby je ve 12 hodin, na lodi bude podáván oběd.
Odjezd z Prahy cca v 16,30.

Cena zájezdu Kč 300 za osobu, platba předem do pokladny obecního úřadu.

Na výlet se hlaste osobně, nebo na tel. číslech 603 572 273, 774 443 103, 485 146 118

Prosíme účastníky o dodržení všech aktuálních hygienických nařízení.

Plavba po Vltavě – PLAKÁT

V období od května do října jsou vyváženy VŠECHNY popelnice pouze v lichý týden, vždy ve středu.

12. květen 2021
26. květen 2021
9. červen 2021
23. červen 2021
7. červenec 2021
21. červenec 2021
4. srpen 2021
18. srpen 2021
1. září 2021
15. září 2021
29. září 2021
13. říjen 2021
27. říjen 2021

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne V NEDĚLI 9. května 2021

 v Doubí u Jednoty  –  od 10,15 do 10,25

 ve Čtveříně u autobusové zastávky –  od 11,05 do 11,15.


Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

  • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
  • Oleje a tuky
  • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
  • Barvy, lepidla a pryskyřice
  • Rozpouštědla
  • Kyseliny
  • Zásady (hydroxid)
  • Nepoužitá léčiva (léky)
  • Pesticidy (hnojiva)
  • Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Informační leták ke sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

Z pozice Koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji připravujeme obnovení rozsahu regionální autobusové dopravy podle “základních” (= školních) jízdních řádů v návaznosti na připravované rozvolnění Vládních opatření a otevření dalších škol (tříd). Přestože t.č. není znám přesný rozsah a termín obnovení výuky dalších tříd v Libereckém kraji, bude převážná část spojů obnovena k datu od 1., resp. 3. května.

 

I nadále však zůstanou omezeny vybrané posilové spoje, které mají převážně charakter posílení dopravy na SŠ/VŠ.

Seznam omezených spojů naleznete na našem webu:

https://www.iidol.cz/aktuality/10951:obnoveni-rozsahu-spojeni-v-linkove-doprave-od-15.html

 

Novinky z oblasti veřejné dopravy (vč. této) zveřejňujeme také na našem Facebooku.

Hezký den přeje

 

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.

zástupce ředitele společnosti

 

      

Dnes, 29.4.2021 v 8:55, jsme obdrželi Oznámení o přerušení dodávky vody v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích v platném znění.
Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody
od: 29.4.2021 od: 09:30 hod.
do: 29.4.2021 do: 13:30 hod.

Odstávka vody v obci Čtveřín v okrese Liberec

ADRESY