oficiální web obce

Aktuality

Od 12. října 2020 byly upraveny úřední hodiny obecního úřadu následovně:
pondělí 13,00 – 18,00
středa   8,00 –  12,00.

více informací zde

Prosíme Vás, abyste přednostně využívali telefonický, nebo e-mailový způsob komunikace.

V pátek 2. října 2020 a v sobotu 3. října 2020 proběhnou VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE.

V pátek bude volební místnost otevřena od 14,00 do 22,00, v sobotu od 8,00 do 14,00.

Volební místnost v naší obci se nachází v budově obecního úřadu ve Čtveříně, Čtveřín čp. 95.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Telefonní kontakt 485 146 118.

Voliči, kteří mají nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19 mohou hlasovat ve středu 30. září 2020 od 7,00 do 15,00 v Libereci, parkoviště Pastýřská mapový zákres ZDE.

Dále lze v karanténě volit do zvláštní přenosné volební schránky. Zájem o tento způsob hlasování je nutné nahlásit krajskému úřadu nejpozději do čtvrtka 1. října 2020 do 20,00 na speciální telefonní lince.

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

č. 110060716317 ve čtvrtek 17.9.2020 od 7,00 do 15,00.
Dle stránek www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html by se mělo jednat o vybraná čísla popisná a evidenční ve Čtveříně, několik v Doubí – informace o konkrétních domech ZDE

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Od 10.8.2020 do 12.12.2020 bude v Přepeřích na silnici č. III/27915 (do Modřišic) probíhat rekonstrukce mostu přes náhon u řeky Jizery za úplné uzavírky této silnice.

Rekonstrukce začne ve středu 5.8.2020 umístěním lávky pro pěší, most bude zcela uzavřen v pondělí 10.8.2020 ráno.

Autobusy na linkách 670355, 670364, 671365, 670368 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.

Z důvodu toho, že v souběhu s touto uzavírkou probíhá již od března 2020 rekonstrukce silnice č.II/610 (mezi Přepeřemi a Turnovem) za uzavření různých úseků této komunikace, jsou výlukové jízdní řády připraveny podle časových období těchto uzavírek.