oficiální web obce

Hlášení rozhlasu

Sever.očeské vodovody a kanalizace informují občany, že zítra – v úterý 9.2.2021, budě opět ve Čtveříně přerušena dodávka pitné vody a to od 8.30 do 12.30 a to z důvodu opravy havárie vodovodu. Náhradní zásobování cisternou nebude zajištěno.


Zítra, v úterý 9.2., bude uzavřena prodejna Jednoty v Doubí, z důvodu čerpání řádné dovolené.


Informace pro občany ve věku nad 80 let. Pokud máte zájem  očkování, prosím zaregistrujte se do systému do konce února. Kdo nebude registrován, bude brán jako že nechce očkování vůbec. Leták s informacemi a telefonními linkami pro registraci  jsme všem seniorům v této věkové kategorii doručili do schránek, jsou vyvěšeny na vývěskách a najdete je i na webových stránkách obce. Pokud by si někdo nevěděl s registrací rady, je možné volat na krajskou telefonní informační linku 800 880 066 každý pracovní den od 8.00 – 16.00.

Podrobný návod také vyjde ve Zpravodaji obce, který bude distribuován do vašich schránek tento týden. Pokud budete potřebovat nějakou radu, neváhejte se na mě obrátit , ráda vám pomohu. Tel. na mě 603572273


Prosím všechny majitele pejsků , aby si exkrementy po svých psích kamarádech uklízeli a nenechávali je pobíhat po obci bez dozoru. Děkuji.

 


Upozorňuji na povinnost hrazení místních poplatků za odpady a psy, tuto povinnost mají všichni občané do 31.března. Prosím o včasné uhrazení, poplatek za odpady se nemění- zůstává na částce 500,- za osobu. Je možné hradit bezhotovostním převodem, v tomto případě prosím jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné a  vyplňte příjmení do zprávy pro příjemce. Číslo účtu najdete na webových a facebookových stránkách obce.


Ve dnech 1., 2. a 3. března proběhne na obecním úřadě sbírka pro Diakonii Broumov. Seznam oblečení a věcí , které můžete do sbírky darovat, je na letácích ve vývěskách obce, letáky jsou také na webových a facebookových stránkách obce.


Toto hlášení si můžete přečíst na webu obce v záložce: Hlášení obecního rozhlasu.

Hezký večer a děkuji za pozornost.

Společnost Korid informuje o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 13. prosince 2020. Pokud tedy využíváte veřejnou hromadnou dopravu, před cestou raději spoje ověřte.

http://www.iidol.cz/aktuality/9600:neprehlednete-finalni-podoba-jizdnich-rad-od-13-prosince-2020.html

Dále budete mít i letos možnost zakoupit si knižní jízdní řád. Bude prodáván za 30 Kč pro celou oblast Libereckého kraje. K dispozici by měl být u dopravců a na dalších prodejních místech cca od 1. prosince.

Moc vás prosím o udržování pořádku kolem kontejneru na textil ve Čtveříně u hasičárny. Není možné nechávat pytle které se do kontejneru nevejdou na zemi před vraty. vjezd z hasičárny musí být volný a navíc tím vytváříte ošklivý nepořádek.

Vývoz kontejneru jsem již několikrát urgovala, ale společnost na prosby o vývoz nereaguje. Zkusím sjednat jiný kontener ad jiné společnosti.


Srdečně vás zvu na veřejné zastupitelstvo, které se bude konat ve čtvrtek 10.prosince v Kulturáčku od 18.hodin.

Program najdete na vývěskách, webových a facebookových stránkách obce.


Společnost ČEZ upozorňuje, že již nebude vylepovat papírová oznámení o plánovaných odstávkách el. energie. Každý ze zákazníků ČEZ distribuce si může tyto informace nechat zasílat emailem nebo SMS službou. Tuto službu si můžete zřídit na stránkách ČEZu, kde je připraven formulář v sekci AKTUALITY . Přímý odkaz máte na webových stránkách naší obce.


A protože tu máme opět nový měsíc-v sobotu 5.12. proběhne sběr oranžových a šedých pytlů. Pytle odkládejte před hasičárnu v Doubí , během odpoledne budou uklizeny.Prosím -dodržujte tento sběrový den a neodkládejte tam pytle v průběhu měsíce.


Všem vám děkuji za pozornost a přeji krásnou dobu adventní, hodně pohody , klidu a hlavně zdraví.


 

V neděli 15.11.2020 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

V Doubí u obchodu 10.15 do 10,25

ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11,15 hodin.

Více na letáku v obci , ne webových a facebookových stránkách obce.

Nebude přijímáno elektro, stavební odpad, azbest, asfalt, omítky, směsi a nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti. Vše musí být řádně označeno a v uzavřených obalech o objemu a množství odpovídajícímu provozu běžné domácnosti.


Srdečně vás zvu na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, v pondělí 16.11. od 18.hodin.

Program je zveřejněn na vývěskách, webu a facebooku obce.


I nadále nabízím všem občanům , kteří se dostanou do karantény, nebo se bojí jet např. do lékárny, zajištění nákupů a vyzvednutí léků. Potřebujete-li pomoc – volejte na číslo 603 572273.


Toto hlášení si můžete přečíst na webových stránkách obce v záložce hlášení obecního rozhlasu.

Všem přeji klidný večer a hodně zdraví.

Vážení občané, jsme opět v Nouzovém stavu a s tím jsou spojena opět přísná restriktivní opatření a další nemiilé situace. Chtěla bych vás poprosit o dodržování pravidel, hygienických nařízení hlavně v obchodě a pokud se někdo z vás dostane do situace, že se octne v karanténě a nebude si moci třeba nakoupit, vyzvednout léky apod. nabízím svoji pomoc, Pokud by jste potřebovali pomoc-volejte mi na mobil 603 572273 a dokud budu já funkční-ráda Vám pomohu, popřípadě dobrovolníci, kteří svoji pomoc také nabídli a za to jim moc děkuji. Pokud někdo potřebujete roušky nebo desinfekci, mohu také v omezeném množství poskytnout.


Oznamuji všem majitelům pejsků, kteří využívali očkování proti vzteklině u pana Kabátka, který dojížděl do naší obce, že letos toto očkování neprovádí a pejska si budete muset nechat oočkovat v některé z veterinárních ordinací v okolí.


Dle nařízení vlády ČR ze dne 8.10. byly upraveny úřední hodiny Obecního úřadu Čtveřín  a to v pondělí odpoledne od 13.00 do 18.00 a ve středu zůstávají úřední hodiny zatím stejné-od 8.00 do 12.00 jodin. Prosím Vás, aby jste upřednostnili komunikaci dálkovou-tedy telefonicky nebo emailem a osobně docházeli pouze v nejnutnějších případech. V nejbližších 14 dnech nebude možné vykonávat matriční záležitosti ani ověřovat podpisy. Děkuji Vám za pochopení.


Omlouvám se všem, za nevyvežené bio kontejnery, vývoz se zkomplikoval kvůli nemoci a farma nestíhá. Po dnešním telefonátu jsem byla ubezpečena, že budou vyveženy co nejdříve, prosím vás tedy o trpělivost.


Upozorňuji všechny občany, že od dnešního dne, platí nová otevírací doba pošty v Pěnčíně. Pošta nyní upravila svoji otevírací dobu a to tak, že v pondělí a ve středu má otevřeno od 10.00 do 18.00 s hodinovou přestávkou na oběd a v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 10.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.


Jak jistě víte, tento víkend se konají volby do zastupitelstva kraje.Volební místnost bude otevřena v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 – do 14.00 hodin.Přijďte dát hlas tomu-kdo podle vás zajistí správné fungování Libereckého kraje! Volby budou letos v režimu hygienických opatření, prosím tedy o jejich dodržování. Sebou si vezměte roušku, platný doklad totožnosti a případně vlastní psací potřeby, pokud budete chtít kroužkovat kandidáty na volebním lístku. Vše potřebné bude také k dostání ve volební místnosti.


A protože zde máme také první víkend v měsíci, sobota bude opět sběrovým dnem pro oranžové a šedé pytle na odpad. Uzavřené a zavázané pytle odkládejte u hasičárny v Doubí, během odpoledne budou odklizeny.


V sobotu 3.října dojde k finální pokládce asfaltů od Pyrámu do Turnova, proto tudy v sobotu neprojedete a do Turnova se dostanete pouze po dálnici. Sjezd z dálnice u stavebnin bude také uzavřen.


A jak jste již jistě slyšeli, od pondělí 5.října 2020  dle Usnesení vlády České republiky bude opět platit Nouzový stav a to po dobu 30-ti dnů. Zároveň byla přijata krizová opatření, která vejdou v platnost od 5.října do 18.října. Všechny dokumenty jsou vyvěšeny na Úřední desce obce a můžete se s nimi podrobně seznámit.

Prosím vás o dodržování pravidel a přeji vám hodně zdraví a poklidných podzimních dnů.