oficiální web obce

Obecní úřad Čtveřín

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

V úterý 2. dubna 2024 dojde k odstávce elektřiny pro Čtveřín i Doubí. Zároveň bude ze stejného důvodu uzavřena pošta v Pěnčíně. Elektřina nepůjde od 8:00 do 18:00 hodin. Upozornění na odstávku elektřiny najdete na obecních vývěskách, na webu a Facebooku obce.

 

Od 4. dubna přibližně do 10. září proběhne uzavírka mostu přes dálnici ve Čtveříně. Po celou dobu stavby budou vedeny objízdné trasy a různá dopravní omezení přes Čtveřín i Doubí. Přes obec Lažany bude omezený a komplikovaný průjezd – proto prosíme, abyste se průjezdu přes Lažany co nejvíce vyhýbali a vyžívali k cestě do Turnova směr přes Husu. Na tento úsek (Husa– Turnov) není třeba mít dálniční známku. Upozorňujeme také na změny v dopravní obslužnosti autobusových linek – které budou kvůli velkému dopravnímu zatížení Lažan omezeny. Toto se dotkne především ranního spoje školního autobusu linky č.310 – tato linka bude zrušena bez náhrady (dle rozhodnutí LK Autobusy). V provozu zůstává pro ranní obslužnost pouze linka č. 362 která jede o 15 minut dříve tj. s pravidelným odjezdem 6:55 ze Čtveřína. Prosíme o pečlivé sledování změn autobusových spojů!!!

Dopravní situace v obci bude komplikovaná proto prosíme o ohleduplnost a důsledné dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně rychlosti a dopravního značení. Na respektování pravidel bude dohlížet Policie ČR.

Svoboda – Lučice drůbežárna Vadín oznamuje, že dne 9. dubna přijede prodávat NOSNÉ KUŘICE barva červená a černá. Stáří kuřic 17 týdnů, prodejní cena za kus 255 Kč. Při odběru nad 5 kusů cena 235 Kč za kus. Prodej proběhne v Doubí u Jednoty od 16:15 hodin. Kuřice je možné objednat na telefonním čísle 569 489 358 nebo na svoboda.lucice@seznam.cz. Informační leták najdete na vývěskách.

__________________________________________________________________________________

V sobotu 13. dubna, proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosíme připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Hasiči vám předem děkují.

————————————————————————————————————————————–

Upozorňuji na splatnost místních poplatků do konce Dubna. Poplatek lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu. Informace k platbě naleznete na webových stránkách.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

 

Děkuji Vám za pozornost a přejí hezký zbytek dne.

Od 4.4.2024 do 10.9.2024 bude ve Čtveříně na silnici číslo III/2797 probíhat výstavba nového mostu přes dálnici D10.
Uzavírka tohoto úseku se přímo dotkne linky 362, kdy všechny spoje budou vedeny přes Lažany.
linky 310 se tato uzavírka dotkne pouze spoje 5 (ranní), který nebude veden přes Čtveřín a Lažany a bude nahrazen spojem 362/2.
linky 363 se uzavírka dotkne z technologických důvodů spojů 5 a 8 (drobné časové posuny).

Přesné časy odjezdů najdete ve výlukových jízdních řádech  na iidol.cz

Školáci, kteří využívali spoj 310/5 mohou spoji 362/2 nebo 363/4 dojet do zastávky Ohrazenice, Pyrám a zde přestoupit do spoje 310/5. Přestup je samozřejmě možný i v zastávce Turnov, Terminál u žel.st.

Po dobu uzavírky nebude obsluhovaná zastávka Přepeře, Nad potůčkem – nejbližší zastávka Ohrazenice, Pyrám.

Pro zastávku Čtveřín budou zřízena náhradní stanoviště – MAPKA ZDE

Jestliže v průběhu uzavírky bude v Lažanech docházet k neúnosné dopravní situaci vlivem průjezdu velkého množství vozidel, bude průjezd vozidel v Lažanech řízen semafory a zastávka Lažany bude přesunuta na náhradní stanoviště. O této situaci bude obec Lažany informována.

Dne 13.4.2024 od 19:00 hod. (So) do 9:00 hod. dne 14.4.2024 (Ne) bude probíhat bourání stávajícího mostu přes dálnici D10.

 

 

Dobrý podvečer, vyslechněte, prosím, hlášení Obecního úřadu.

 

Tuto sobotu 23.března od 15 hodin vás zveme na Velikonoční dílničku do Kulturáčku. Těšit se můžete na pletení pomlázek, malování perníčků a vajíček, tvoření z papíru. Drobné občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

Zároveň v tento den v sobotu 23. března proběhne Sběr velkoobjemového odpadu u obecního úřadu. Kontejner bude přistaven od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do sběrného dvora na Vesecku.

————————————————————————————————————————————–

V úterý 2. dubna 2024 dojde k odstávce elektřiny pro Čtveřín i Doubí. Zároveň bude ze stejného důvodu uzavřena pošta v Pěnčíně. Elektřina nepůjde od 8:00 do 18:00 hodin. Upozornění na odstávku elektřiny najdete na obecních vývěskách, na webu a Facebooku obce.

————————————————————————————————————————————–

Od 4. dubna do cca 10. září proběhne uzavírka mostu přes dálnici ve Čtveříně. Po celou dobu stavby budou vedeny objízdné trasy a různá dopravní omezení přes Čtveřín i Doubí. Přes obec Lažany bude omezený a komplikovaný průjezd – proto prosíme, abyste se průjezdu přes Lažany co nejvíce vyhýbali a vyžívali k cestě do Turnova směr přes Husu. Na tento úsek (Čtveřín – Turnov) není třeba mít dálniční známku. Upozorňujeme také na změny v dopravní obslužnosti autobusových linek – které budou kvůli velkému dopravnímu zatížení Lažan omezeny. Toto se dotkne především ranního spoje školního autobusu linky č.310 – tato linka bude zrušena bez náhrady (dle rozhodnutí LK Autobusy). V provozu zůstává pro ranní obslužnost pouze linka č. 362 která jede o 15 minut dříve tj. s pravidelným odjezdem 6:55 ze Čtveřína. Prosíme o pečlivé sledování změn autobusových spojů!!!

Dopravní situace v obci bude komplikovaná proto prosíme o ohleduplnost a důsledné dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích včetně rychlosti a dopravního značení. Na respektování pravidel bude dohlížet Policie ČR.

————————————————————————————————————————————–

V sobotu 13. dubna, proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosíme připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Hasiči vám předem děkují.

————————————————————————————————————————————–

Upozorňuji na splatnost poplatku za odpady pro rok 2024, dle vyhlášky je termín splatnosti 30.4.

Poplatek lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu. Informace k platbě naleznete na webových stránkách.

 

Toto hlášení najdete na webu obce. Informační letáčky na vývěskách obce a na Facebooku obce.

 

Děkuji Vám za pozornost a přejí hezký zbytek dne.

Výše poplatku za odpady se v roce 2024 změnila,  ceník je ke stažení ZDE

Výše poplatku za odpady je závislá na objednané kapacitě sběrné nádoby = velikosti popelnice a četnosti svozu.
Jedná se o součin objemu přidělené nádoby x počet svozů v daném období, nebo celkový objem přidělených pytlů na odpad.

Sazba za 1 l kapacity popelnice je vyhláškou stanovena na 0,80 Kč.

Pokud budete požadovat změnu velikosti sběrné nádoby nebo četnosti svozů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit nejdéle do 15. v měsíci, tak, aby tato změna mohla být provedena od 1. dne měsíce následujícího. Změnový list ke stažení ZDE

Splatnost poplatku je do 30. 4. a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Svozovým dnem zůstává středa.

Pokud máte nějaké dotazy, či potřebujete s čímkoli pomoci, jsme Vám na úřadě plně k dispozici.

 

 

kompostárna na Malém Rohozci otevírá v letošním roce poprvé ve středu 3. dubna 2024. Provozní hodiny jsou stejné jako minulý rok.


duben-říjen:
Po 9:00 – 17:00
St 9:00 – 17:00
Pá 9:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

 

listopad:
Po 9:00 – 16:00
St 9:00 – 16:00
Pá 9:00 – 16:00
So 8:00 – 12:00

 

  cena za 1 tunu bez DPH cena za 1 tunu včetně DPH 21 %
Likvidace bioodpadu (tráva, listí, větve) 580,00 Kč 701,80 Kč
Prodej kompostu 790,00 Kč 955,90 Kč
Prodej substrátu 790,00 Kč 955,90 Kč
Prodej dřevní štěpky                  2.840,00 Kč                  3.436,40 Kč
Prodej mulčovací kůry                  3.050,00 Kč                  3.690,50 Kč