oficiální web obce

Obecní úřad Čtveřín

Vzhledem k tomu, že se blíží období, kdy jsou aktuální platby za odpady a psy, uvádíme několik důležitých informací:


Poplatek za ODPADY

Výše poplatku za odpady se v roce 2023 nemění, zůstává stejná jako v roce 2022.
CENÍK ODPADY ke stažení ZDE

Výše poplatku za odpady je závislá na objednané kapacitě sběrné nádoby = velikosti popelnice a četnosti svozu. Jedná se o součin objemu přidělené nádoby x počet svozů v daném období, nebo celkový objem přidělených pytlů na odpad.

Sazba za 1 l kapacity popelnice je vyhláškou stanovena na 0,60 Kč.

Pokud budete požadovat změnu velikosti sběrné nádoby nebo četnosti svozů, je tuto skutečnost potřeba nahlásit nejdéle do 15. v měsíci, tak, aby tato změna mohla být provedena od 1. dne měsíce následujícího.
ZMĚNOVÝ LIST ke stažení ZDE

Splatnost poplatku je do 30. 4. daného kalendářního roku a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Svozovým dnem zůstává středa.

Poplatek za odpady se odvíjí dle velikosti popelnice a četnosti svozu, proto se prosím zaměřte zejména na důkladné vytřídění bioodpadů a další třídění ostatních využitelných složek odpadu (papír, plast, sklo, karton, kovy, oleje, textil). V tomto případě platí, že čím více budeme třídit, tím více ušetří peníze nejen občané, ale také obec.

Pokud máte nějaké dotazy, či potřebujete s čímkoli pomoci, jsme Vám na úřadě plně k dispozici.

Vyhláška ODPADY zde k nahlédnutí


Poplatek za PSY

Poplatek za psy zůstává pro rok 2023 také ve stejné výši jako v roce 2022, tj. 100 Kč za každého jednoho psa.

Splatnost poplatku je do 30. 4. daného kalendářního roku a to buď převodem na účet obce, nebo osobně na obecním úřadě.

Vyhláška PSI zde k nahlédnutí

Zvu vás na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín, které se bude konat v pondělí 12.12.20022 od 18. hodin v Kulturáčku. Program je vyvěšen na úřední desce obce, na vývěskách a na facebookových stránkách obce.


Mám zde také hlášení k datovým schránkám: Od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz


ČEZ distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny, dne 13.12.2022 od 7:30 do 15:30. Odstávka se bude týkat Čtveřína i Doubí, seznam čísel popisných, kterých se odstávka týká, najdete na vývěskách v obci, na webu a facebooku.

Ze stejného důvodu bude omezen i provoz pošty v Pěnčíně-také zde bude probíhat odstávka el.energie.


Ráda bych vás ve spolupráci s panem doktorem Milošem Kadlecem pozvala na adventní prohlídku Sychrovského zámku. Prohlídka se bude konat v pátek 16.prosince od 17.hodin za snížené vstupné 150,-korun. Prohlídkovým okruhem nás provede sám pan Kadlec osobně -těšit se tedy můžete na velmi zajímavý výklad. Máme omezený počet míst pro skupinu 30 osob, proto prosím zájemce, aby se mi hlásili na mém telefonním čísle 603 572273 nebo v úředních hodinách v kanceláři OÚ.


Prosím všechny chodce a osoby pohybující se za soumraku po vozovce, aby používaly reflexní prvky nebo osvětlení. Dbejte prosím, zejména v tomto deštivém a mlhavém počasí, na svoji bezpečnost.


Přeji vám všem klidné adventní dny a děkuji za pozornost.

Vážení občané,

informujeme vás o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 11. prosince t.r.  Kompletní přehled změn je k dispozici na webu:

https://www.iidol.cz/aktuality/15256:jizdni-rady-platne-9-12-2022-11-12-2023.html

resp. zde: https://new.iidol.cz/aktuality/zmeny-jizdnich-radu-od-12-6-2022

 

Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád pro celý Liberecký kraj. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na webu www.iidol.cz )

Každou první sobotu v měsíci, máte možnost vyřídit své požadavky na Městském úřadě v Turnově a to na odborech Dopravním a Správním (agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, registr řidičů a registru vozidel).

Je nutné svůj termín nejdříve zarezervovat. Návod jak na to přikládáme zde.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob.
Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách chcidatovku.cz

IDENTITA OBČANA – informační leták

Zřízení datových schránek – informační leták

 

V neděli 13. listopadu proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. V Doubí u Jednoty od 10.15 do 10.25 a ve Čtveříně u zastávky od 11.05 do 11.15. Odložit můžete obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, olejové filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hnojiva, nepoužité léky, akumulátory, baterie a zářivky. Vše řádně označené.

Nebude přijímán elektro odpad ani stavební odpad. Další informace na obecním úřadě.


Tuto sobotu 12.listopadu, proběhne podzimní Sbírka potravin pro potravinové banky. Kdo z vás by chtěl sbírku podpořit, nakoupit můžete od 8:00 do 18:00 hodin například v Turnovských prodejnách Penny a Lidl. Po celou dobu budou na prodejnách zkušení dobrovolníci, kteří ochotně poradí s nákupem trvanlivých potravin a drogerie.

Děkujeme že pomáháte.


 

Vývoz v období od listopadu do dubna:

  • popelnice s červenou nálepkou – jsou vyváženy každý týden ve středu
  • popelnice se žlutou nálepkou  – jsou vyváženy pouze ve středu v lichý týden (9.11., 23.11, 7.12, 21.12….)

Vývoz v období od května do října:

  • jsou vyváženy VŠECHNY popelnice pouze v lichý týden

Vývozový den je středa, popelnice přistavte včas, nejlépe již v úterý navečer.