oficiální web obce

Obecní úřad Čtveřín

Obec Pěnčín vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Restaurace a ubytovny v KD Pěnčín, čp. 123

Zájemci mohou získat další informace a předložit své nabídky v úředních hodinách na Obecním úřadě v Pěnčíně, čp. 62, 463 45 Pěnčín do 6. 9. 2023 do 16 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách obce: http://www.pencin-obec.cz/zivot-v-obci/pronajem-restaurace/

 

Obec Pěnčín – záměr pronájmu KD

 

Krásný podvečer,  protože zítra všechny děti dostanou svá zasloužená vysvědčení, chtěla bych za obecní úřad všem předškolákům, školákům a školáčkům popřát krásné, dlouhé a pohodové prázdniny 🙂

A aby ty prázdniny začaly sladce – v obchodě bude mít paní prodavačka Verča, pro všechny děti, které přinesou ukázat své vysvědčení – nanuka jako odměnu zdarma 🙂

Tak se stavte!

Přepeře vás srdečně zvou na víkendové oslavy k 700. výročí obce. Od pátku do neděle je připraven zajímavý program, letáky jsou zveřejněné na vývěskách, na facebooku i webu obce. Všichni jste srdečně zváni.


Zvu vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce , které se bude konat v pondělí 26. června od 18:00 v Kulturáčku.

Program najdete na vývěskách a uřední desce obce.


V neděli 25. června přijede společnost Drůbež Červený Hrádek prodávat slepičky. Prodej se uskuteční ve Čtveříně u autobusové zastávky ve 14:40 hodin. Slepičky si můžete předem objednat. Plakátky najdete v obecních vývěskách u obchodu a na hasičské zbrojnici.

Myslivecky spolek Sychrov srdečné zve děti i dospělé na Myslivecky den u Hubertky.
Dne: 3. 6. 2023
Pro děti bude připraven skákací hrad, dále krátká zábavná trasa s plněním úkolů.
Start bude u Hubertky od 12-14 hodin. V cíli malá odměna. A taky táborák.
Myslivecká kuchyně bude otevřena od 11,00 hodin.
Ostatní občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší myslivci.