oficiální web obce

Hlášení rozhlasu

Tuto sobotu 26.března proběhne v obci první sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven u obecního úřadu od 9.00 do 14.00 hodin. Nebude přijímán elektroodpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a suť. Přítomen bude po celou dobu zástupce obce.


Oznamuji, že obchod Jednota bude ještě tento týden uzavřen.

Paní Vinšová děkuje za pochopení.


Obec Lažany vás srdečně zve na cestovatelskou diashow paní Bičíkové na téma: Kyrgyzstán země vysokých hor a šťastných lidí. Přednáška se koná tuto sobotu, 26. března od 18.hodin v Kulturním domě v Lažanech.


OBEC ČTVEŘÍN VYHLAŠUJE POTRAVINOVOU SBÍRKU  PRO POTRAVINOVOU BANKU LIBEREC

Činnost potravinové banky asi všichni známe. Podporuje maminky samoživitelky, lidi v nouzi a nyní i uprchlíky z Ukrajiny. V současné době akutně potřebují doplnit:

  • masové konzervy
  • trvanlivé potraviny
  • toaletní papír
  • sprchové gely
  • kartáčky na zuby a pasty na zuby
  • hygienické potřeby pro maminky a děti

 

Pokud chcete přispět, přineste prosím vyjmenované věci na obecní úřad Čtveřín:

ve středu  23. 3. od  9.00 do  12.00 hodin

v sobotu   26. 3. od  9.00 do  12.00 hodin

v pondělí  28. 3. od  9.00 do  18.00 hodin

Poté bude vše co nejdříve předáno potravinové bance v Liberci.

 

Letáky najdete ve vývěskách obce, na webových a facebookových stránkách obce. Všem předem děkuji.

Ilona Šerpánová – starostka

Obec Čtveřín vás zve na dětský karneval na téma “PIRÁTI”.  Uskuteční se v neděli 20.března v Kulturáčku, od 15. hodin. Téma karnevalu je pouze orientační, vítány jsou samozřejmě všechny masky. Programem bude provázet pirátský náčelník VESELÁ HUBA, bude také balonková šou, soutěže i malování na obličej.

Všichni jste srdečně zváni.


Tento a příští týden, tedy až do soboty 26.března, bude uzavřen obchod Jednota z důvodu ošetřování.

Paní Vinšová děkuje za pochopení.


Drůbež Červený Hrádek přijede prodávat slepičky snáškových plemen. Tuto sobotu  19. března a v sobotu 23. dubna. Prodej proběhne po obě soboty ve stejný čas, ve Čtveříně u zastávky ve 14.40 a v Doubí 17.45 . Letáky jsou ve vývěskách, webu i facebooku i s kontakty, na kterých si můžete slepičky objednat.


 

Tuto sobotu 12.března proběhne v 16.05  u Jednoty prodej slepiček od firmy Svoboda Lučice. Slepičky si v případě zájmu můžete objednat předem. Kontakty jsou na plakátech ve vývěskách a na facebooku.


Drůbež Červený Hrádek nabízí také slepičky různých plemen, ti přijedou prodávat v sobotu 19. března a v sobotu 23. dubna vždy ve 14.40 ve Čtveříně u zastávky a v 17.45 u Jednoty. Letáky s kontakty vložím zítra do vývěsek.


Obec Čtveřín vás zve na dětský karneval na téma “PIRÁTI”.  Uskuteční se v neděli 20.března v Kulturáčku, od 15. hodin. Téma karnevalu je pouze orientační, vítány jsou samozřejmě všechny masky. Programem bude provázet pirátský náčelník VESELÁ HUBA, bude také balonková šou, soutěže i malování na obličej.

Všichni jste srdečně zváni.


V sobotu 26.března proběhne v obci první sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven do zahrady u úřadu od 9.00 do 14.00 hodin. Nebude přijímán elektroodpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a suť.


 

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín- Doubí Vás zve na tradiční vepřové hody tuto sobotu 26.2. 2022, v Kulturáčku,  od 11:00 hodin. Otevřen bude i horní sál. Od 18 hodin k poslechu zahrají harmoniky a housle.

Všichni jste srdečně zváni.


V pondělí 28.2.2022 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín. V Kulturáčku od 18. hodin. Program je zveřejněn na úřední desce obce, na vývěskách a facebookových stránkách.


Firma Svoboda – Lučice přijede prodávat nosné kuřice červené a černé barvy, staré 18 týdnů. A to v sobotu 12. března 2022 v 16.05 u obchodu Jednota. Kuřice je možné si předem objednat. Letáky s kontakty jsou ve výlohách vývěsek, na webových a facebookových stránkách obce.


Ještě na závěr mám jednu prosbu, neodkládejte prosím plné pytle s oblečením před kontejner na textil u hasičárny. Brání ve výjezdu hasičské jednotce. Vývoz tohoto kontejneru byl již několikrát urgován, doufám, že již k vývozu brzy dojde. Děkuji


 

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín- Doubí Vás zve na tradiční vepřové hody tuto sobotu 26.2. 2022, v Kulturáčku,  od 11:00 hodin. Otevřen bude i horní sál. Od 18 hodin k poslechu zahrají harmoniky a housle.

Všichni jste srdečně zváni.


V pondělí 28.2.2022 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín. V Kulturáčku od 18. hodin. Program je zveřejněn na úřední desce obce, na vývěskách a facebookových stránkách.


 

Hezký podvečer, dovolte abych vás pozvala opět po týdnu na veřejné bruslení. A to tuto neděli 6.února, od 13.30 – 14.30 na stadion Ludvíka Koška v Turnově. Zabruslit si může přijít opravdu každý i vy, kdo nemáte děti. Tak přijďte! Těšíme se na vás 🙂


Pro rodiče malých dětí uvádím, že naší spádovou mateřskou školkou, je školka v Pěnčíně a zápis zde proběhne ve dnech 2. až 16.května. Více informací si zjistíte na webu školky.


Oznamuji, že o jarních prázdninách, tedy v týdnu od 14. do 18. února, bude obecní úřad uzavřen, z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.


Tento víkend (sobota) opět probíhá sběr tříděného odpadu oranžových a šedých pytlů. Pytle během sobotního dopoledne odkládejte před hasičárnu v Doubí. Poté budou odklizeny. Pytle na tento druh tříděného odpadu (tetrapaky a kovy), si můžete na úřadě  vyzvednout zdarma.


 

Dne 29. ledna (sobota)  vás zveme na veřejné bruslení – na zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově. Stadion máme zamluvený od 12.00 – do 13.hodin. Přijďte si zasportovat, těšíme se na vás.


Od nového roku již není vydávána kartička do sběrného dvora na Vesecku. Místo této služby pro vás bude 4x do roka přistaven velkoobjemový kontejner přímo v obci.

Termíny jsou: 26. března, 28. května ,27. srpna a 29. října.     Od 9.00 do 14.00 hodin.  Čas sběru může být ještě upraven.

Do těchto kontejnerů nebude možné odkládat suť, pneumatiky a nebezpečný odpad, ostatní velkoobjemový odpad bude převzat od obyvatel obce zdarma. Po dobu sběru bude přítomen zástupce obce. Termíny budou zveřejněny ve vývěskách, na facebookových a webových stránkách obce. Před termínem vždy bude sběr vyhlášen rozhlasem. 

Dobrý den, dnes v obci probíhá výměna velikostí a přelepování známek popelnic, dle vašich požadavků a změn. Prosíme o přistavení nádob před ploty. Pokud ke změně u vás nedojde dnes, určitě během nejbližších dnů.

 

Od 1.1.2022 již nebude obecním úřadem vydáváno písemné potvrzení o zaplacení poplatku za odpady (barevná kartička) pro prokázání se ve sběrném dvoře na Vesecku, kde mohli občané odkládat  objemný odpad zdarma. Nově bude možné objemný odpad našich občanů odkládat zdarma přímo v obci, do velkokapacitního kontejneru, který bude přistaven u obecního úřadu v určených dnech a hodinách, které budou vždy dopředu včas zveřejněny. 

Do sběrného dvora v Turnově můžete i nadále odvážet zdarma elektroodpad, ostatní odpad za poplatek.


OD 1. 1. 2022 vejde v platnost nová obecní vyhláška o místním poplatku ze psů. Vyhláška je vyvěšena
na úřední desce obce, kde by se s ní měl seznámit každý vlastník pejska. Vyhláškou se mění místní
poplatek na 100,-korun za jednoho každého psa staršího 3 měsíce, bez rozdílu věku majitele.
Splatnost poplatku je do 30. 4. příslušného kalendářního roku.


Ve dnech 23.12 – 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen.

V nutných případech volejte 603 572273.


Jménem obecního úřadu bych vám všem chtěla popřát krásné a klidné svátky a do Nového roku hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví.

Srdečně vás zvu na veřejné zastupitelstvo, v pondělí 13. 12. do Kulturáčku a to výjimečně již od 17. hodin. Program je zveřejněn na úřední desce a na vývěskách v obci.


Upozorňuji na novou vyhlášku o odkládání komunálního odpadu. Oproti letům minulým nastává poplatková změna. Již nebude vybírán poplatek za osobu, ale za kapacitu sběrné nádoby-tedy popelnice. Pokud si budete přát změnu kapacity nebo četnosti svozu popelnice, je nutné tuto změnu písemně nahlásit do 18.12. na úřadě a to pomocí změnovém listu , který je i s ceníkem přílohou Zpravodaje, je ke stažení na webových stránkách a také si ho v úředních hodinách nebo i jindy po dohodě, můžete vyzvednout na obecním úřadě. Změny je nutné nahlásit do 18. prosince, aby jsme je včas předali svozové společnosti, která potřebuje čas na zpracování požadavků. V případě že potřebujete  s čímkoli poradit, rádi vám pomůžeme. Podotýkám, že nejběžnější popelnice, kterou má většina z vás před svým domem, mají kapacitu 120L, často se na to ptáte.


Dnes byla dokončena kompletní výměna lamp veřejného osvětlení. Staré sodíkové lampy byly vyměněny za nová LED svítidla Modus, která mají lepší svítivost a poloviční spotřebu.