oficiální web obce

Hlášení rozhlasu

Přepeře vás srdečně zvou na víkendové oslavy k 700. výročí obce. Od pátku do neděle je připraven zajímavý program, letáky jsou zveřejněné na vývěskách, na facebooku i webu obce. Všichni jste srdečně zváni.


Zvu vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce , které se bude konat v pondělí 26. června od 18:00 v Kulturáčku.

Program najdete na vývěskách a uřední desce obce.


V neděli 25. června přijede společnost Drůbež Červený Hrádek prodávat slepičky. Prodej se uskuteční ve Čtveříně u autobusové zastávky ve 14:40 hodin. Slepičky si můžete předem objednat. Plakátky najdete v obecních vývěskách u obchodu a na hasičské zbrojnici.

Upozorňujeme, že dne 1.6. začíná platit obecní vyhláška upravující klid o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu.
Jedná se o omezení veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů, a to po celý den.
Prosíme v zájmu dobrých sousedských vztahů, o její dodržování.

——————————————————————————————————————–

Myslivecky spolek Sychrov srdečné zve děti i dospělé na Myslivecky den u Hubertky.
Dne: 3. 6. 2023
Pro děti bude připraven skákací hrad, dále krátká zábavná trasa s plněním úkolů.
Start bude u Hubertky od 12-14 hodin. V cíli malá odměna. A taky táborák.
Myslivecká kuchyně bude otevřena od 11,00 hodin.
Ostatní občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší myslivci.

—————————————————————————————————————–

V současné době započala rekonstrukce Hasičárny ve Čtveříně.
Vzhledem k stavebnímu ruchu a prašnosti, prosíme při pohybu u sběrného místa tříděného odpadu o Vaši zvýšenou pozornost.

—————————————————————————————————————-

Dovolte, abych prostřednictvím obecního rozhlasu popřál našim nejmenším obyvatelům k zítřejšímu Dni dětí.
Přejeme vám, milé děti, krásných věcí jako smetí, výskejte si celý den, ať je všechno jako sen.
Srdečné přání od nás letí, aby sis užil Den dětí. Hodně štěstí a pevné zdraví, dělejte, vše, co vás nejvíc baví.

—————————————————————————————————————-


 

Tento pátek 12.května proběhne od 16:00 hodin čištění nádrže v Doubí. Pomocníci vezměte si prosím svoje nářadí. Občerstvení zajištěno.


V sobotu 27. května bude u obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do sběrného dvora na Vesecku.


Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen. Plakátky s časy a termíny vyvěsíme na vývěsky v obci. Slepičky si můžete předem objednat. Více informací najdete na webu, facebooku a vývěskách obce, nebo na stránkách farmy www.drubezcervenyhradek.cz


Agro Sychrov ve spolupráci s SDH Paceřice, vás zvou na akci SPOLEČNĚ NAŠÍ KRAJINOU- dětský den se zemědělstvím a rybářstvím. Akce proběhne v areálu Agra Sychrov v sobotu 20. května od 9:00 hodin. Plakáty najdete opět na známých místech v obci, všichni jste srdečně zváni.


V současné době probíhá nátěr dřevěných prvků na dětském hřišti, prosím o schovívavost, pokud bude potřeba některý prvek na chvíli znepřístupnit.

V pátek 28.dubna jedem na nákupy do Polska. Odjezd v 6:00 od jednoty, 6:02 od obecního úřadu, 6:05 od zvonice ve Čtveříně, v 6:10 Ohrazenice -Výkupna a v 6:15 na terminálu v Turnově ze zájezdové zastávky. Odjezd zpět zhruba ve 13:30. Ještě máme volná místa. Cena 200,- na osobu.


Tuto neděli 30. dubna vás sbor dobrovolných hasičů Čtveřín zve na pálení čarodějnic, od 16:00 u Kulturáčku.  Čekají na vás soutěže pro děti, občerstvení, vatra- masky jsou vítány. Těšíme se na vás.


Od prvního května se na úřadě změní úřední hodiny. v pondělí budou od 8:00 do 11:30 a pak od 13:00 do 17:00 a ve středu od 8:00 do 11:30 a potom i odpoledne od 13:00 do 15:00. Samozřejmě lze po dohodě přijít i kdykoli mimo úřední hodiny.


Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 7.května v Doubí od 10:15 do 10:25 a ve Čtveříně u zastávky od 11:05 do 11:15. Do sběru patří obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, obaly od barev, lepidel, pryskyřic, kyseliny, prošlé léky, hnojiva, akumulátory, baterie, články, rozpouštědla, tonery z tiskáren apod.

Nebudou přijímány elektro spotřebiče, stavební odpad a suť asfalt, azbest apod.


Ve středu 3. května od 18:00 vás zvu do Kulturáčku  na veřejné zasedání zastupitelstva obce. Program najdete na úřední desce a na vývěskách.


Obchod Jednota hlásí dočasně upravenou pracovní dobu – v úterý, ve středu a ve čtvrtek je otevřeno až od 9:00 hodin, ale v pondělí, ve středu a v pátek až do 18:00. Sobotní prodej je od 7:00 do 10:00. Paní prodavačka děkuje za pochopení.


 

Tuto sobotu 8. dubna, proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosím připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Vybírat se budou také staré autobaterie. Hasiči vám předem děkují.


Připomínám, že termín úhrady poplatku za odpady je do 30. dubna. Zaplatit můžete hotově v pokladně úřadu nebo převodem na účet.


Připomínám, že je na pátek 28.dubna je naplánován zájezd do Polska na tržnici Kudowa Zdroj. Ještě máme volná místa. Hlásit se můžete na telefonu 603 572273 nebo v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Cena je 200 Kč na osobu.


 

Tuto sobotu, 1. dubna vás zveme na jarní dílničky do Kulturáčku. Začátek je v 15. hodin. Je pro vás připraveno pletení pomlázek, výrobky z papíru, zdobení kraslic voskem. Všichni jste srdečně zváni.


Od příštího týdne bude obcházet Doubí technik od SČVaKu – je to pan Petr Buriánek. Zastupuje obec v jednání o připojení jednotlivých domů na kanalizaci. Bude s vámi probírat vhodné místo připojení a odpoví na vaše  dotazy.  Prosím , abyste s ním spolupracovali. Děkuji.


Připomínám, že termín úhrady poplatku za odpady je do 30. dubna. Zaplatit můžete hotově v pokladně úřadu nebo převodem na účet.


Ráda bych informovala rodiče předškolních dětí, že již jsou vypsány informace o zápisech do Mateřské a Základní školy v Pěnčíně, které jsou naše spádové. Podrobné informace najdete na webu a facebooku obce Čtveřín a na webových stránkách Základní a mateřské školy Pěnčín.


V sobotu 8. dubna proběhne takzvaná železná sobota. Hasiči budou svážet železný šrot. Ten jim prosím připravte ráno do 8. hodin k silnici tak, aby nebránil provozu. Vybírat se budou také staré autobaterie. Hasiči vám předem děkují.


Ještě jednu prosbu mám -pokud by se u vás doma našly jakékoli staré fotografie Čtveřína nebo Doubí, prosím o zapůjčení k ofocení. Připravujeme materiály k výročí obce. Vše v pořádku vrátím. Děkuji.


 

Tuto sobotu 25.března proběhne první letošní sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na zahradě u obecního úřadu od 9:00 do 12:00 hodin. Odevzdat můžete veškerý domovní odpad kromě pneumatik, suti, nebezpečného odpadu a velkých elektrospotřebičů.


Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 1. dubna 2023 v 16.05 hodin u Jednoty

nosné kuřice, stáří 20 týdnů, cena 260,- Kč/kus, barva červená a černá. Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz

Letáky najdete na vývěskách, webu, facebooku obce.


Obec Čtveřín přijme pracovníka obce na částečný úvazek, zatím na dobu určitou. Náplní práce bude údržba veřejných prostranství, sekání, údržba veřejných budov , komunikací a pod. Podmínkou je dosažení věku 18 let, trestní bezúhonnost, pracovitost, pečlivost, řidičský průkaz skupiny B. Více informací na vyvěšených letácích a na telefonu 603 572273.


Oznamuji, že zítra -ve čtvrtek 23.března, bude obchod Jednota uzavřen, z důvodu čerpání řádné dovolené.


Toto hlášení si můžete přečíst na webových stránkách v záložce Hlášení rozhlasu.


 

Drůbež Červený Hrádek oznamuje prodej slepiček během března a dubna. Slepičky si můžete dopředu objednat na uvedených číslech, které najdete na letácích, stejně jako místa a časy prodejů. Leták najdete na vývěskách, na webových a facebookových stránkách obce.


Tuto neděli 12. března se koná poslední hodina bruslení pro občany Čtveřína, Doubí a Lažan. Máme zarezervovaný čas od 9:30 do 10:30 hodin. Všichni jste zváni.


Ve čtvrtek 6.dubna plánujeme zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Cena na osobu 200 korun, vstupné si na místě hradí každý sám.  Zájemci se již mohou nahlašovat emailem nebo po telefonu. Hlásit se už můžete také na zájezddo Polska , který pojedeme 28.dubna.


Obec Vlastibořice vás zve na divadelní víkend 17. až 19. března. Plakáty byly zveřejněny ve vývěskách, na webu a facebooku obce.


 

Obec Lažany a SDH Lažany Vás zvou na DĚTSKÝ KARNEVAL tuto sobotu 25. 2. od 15. hodin. čekají vás výhry pro děti, soutěže a tanec s DJ Davidem.

Od 18 hodin potom přátelské posezení s pivem a hudbou.


Drůbež Červený Hrádek oznamuje prodej slepiček a to ve dnech: 5. , 11, 19. a 25. března a 16., 22. a 30. dubna. Slepičky si můžete dopředu objednat na uvedených číslech, které najdete na letácích, stejně jako místa a časy prodejů. Leták najdete na vývěskách, na webových a facebookových stránkách obce.


Ráda bych vás pozvala na dětský karneval, který pořádá obec Čtveřín a to příští sobotu  4.března od 14.hodin, programem na téma Vesmír nás pro vede náš již známý DJ Živá Huba. Těšit se můžete na zábavné soutěže, tanec a ceny pro děti. Drobné občerstvení též zajištěno.

Zároveň od 18. hodin proběhne posezení pro seniory s programem ” Hudební cesta časem”. Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás.


Ráda bych vás zároveň pozvala na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čtveřín a to v pondělí 6. března, v Kulturáčku od 18.hodin. Program najdete na úřední desce obce. Všichni jste srdečně zváni.


 

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín-Doubí vás zve na tradiční VEPŘOVÉ HODY, tuto sobotu 11.února od 11 hodin, do KULTURÁČKU. Otevřen bude i horní sál a bar s obsluhou, od 18 hodin k poslechu hrají harmoniky a housle.

Všichni jste srdečně zváni.


V sobotu  4. března vás zveme na dětský karneval, do Kulturáčku od 14 hodin. Karneval bude  na téma “Vesmír” ,programem nás provede náš známý DJ Živá Huba. O zábavu tedy nebude nouze.

Zároveň zveme 4. března od 18 hodin všechny seniory, na přátelské posezení s hudebním programem “Cesta časem”

Všichni jste srdečně zváni.